• Райфайзенбанк: Солиден ръст на БВП през първото тримесечие

  Райфайзенбанк: Солиден ръст на БВП през първото тримесечие

  Нарастването на икономиката ни с 3.4% е изненадало експертите, с оглед на слабата втора половина на 2018 година

  Райфайзенбанк: Солиден ръст на БВП през първото тримесечие

  Анализаторите на Райфайзенбанк България определят отчетения (според експресните данни на НСИ), брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2019-та, като солиден. За периода януари-март БВП нарасна с 3.4% на годишна база, което бе над очакваното, поради слаби трето и четвърто тримесечие на 2018 г. И този път ръстът бе движен основно от крайното потребление и инвестициите, отбелязват анализаторите.  

  „От страна на производството, през първото тримесечие продукцията на индустрията нарасна с 3.5% на годишна база. От компонентите й добивната промишленост отбеляза солидно увеличение с 11.6%, както и преработващата промишленост с 5.2%, докато производството на електро-, топлоенергия и газ се понижи с 4.9%. Подобно на индустрията, строителството също нарасна солидно с 5% на годишна база за периода. Неговият ръст бе резултат от увеличение на сградното строителство с 9.3%, което в случая бе съпътствано от свиване в сегмента на гражданското и инженерно строителство с 0.8%“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

  Заетостта нарасна с 1.2% на годишна база през първото тримесечие на 2019 г. и достигна 52.7%. От друга страна, коефициентът на безработица намаля с 0.7 % за периода, стигайки до 5 на сто. Двата показателя отразяват положителната динамика на БВП за тримесечието, коментират експертите.

  Райфайзенбанк растеж на икономиката БВП на Европа

  Оценка на новината

  0