• От днес пускат в обращение новите банкноти от 100 и 200 евро

  От днес пускат в обращение новите банкноти от 100 и 200 евро

  Новите евробанкноти са с по-добра защита срещу фалшификация

  От днес пускат в обращение новите банкноти от 100 и 200 евро

  От 28 май влизат в обращение новите банкноти от 100 € и 200 €, завършвайки серия „Европа“, съобщиха от Европейската централна банка. Втората серия евробанкноти са с усъвършенствани защитни елементи, които осигуряват по-добра защита срещу фалшифициране.

  Банкнотите от серия „Европа“ бяха въведени постепенно в продължение на няколко години. Първите четири банкноти от серията – от 5 €, 10 €, 20 € и 50 €, влязоха в обращение съответно през 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2017 г. Европейската централна банка реши да прекрати производството на банкнотата от 500 €. Въпреки това банкнотата от 500 € от първата серия остава законно платежно средство.

  Новите евробанкноти са издръжливи и по-дълготрайни от тези от първата серия. Това означава, че ще намалее честотата, с която трябва да се подменят, и съответно ще се понижат разходите и въздействието върху околната среда, обясняват експертите, като наблягат, че това важи с особена сила за банкнотите от 5 € и 10 €, тъй като те се използват по-често от останалите.

  Евробанкнотите от първата серия ще продължат да бъдат пускани в обращение успоредно с тези от серия „Европа“ до изчерпването на наличностите. След това те постепенно ще бъдат изтеглени от обращение. Датата, на която евробанкнотите от първата серия ще престанат да бъдат законно платежно средство, ще бъде оповестена далеч предварително, уточняват от Европейската централна банка. Банкнотите от първата серия обаче ще запазят трайно стойността си – те ще могат да бъдат обменяни неограничено дълго време в националните централни бани от Евросистемата.

  Втората серия банкноти се нарича „Европа“, защото два от защитните елементи съдържат портрет на Европа – дъщерята на финикийския цар от древногръцката митология. Съгласно стратегията на Евросистемата за научноизследователска и развойна дейност е необходимо евробанкнотите да са „самозащитими“, затруднявайки в голяма степен фалшификаторите. Целта на Европейската централна банка е трезорите, лицата, работещи с пари в брой на професионална основа, и обществеността трябва да са в състояние да разпознават фалшивите банкноти.

  Снимка: Европейска централна банка 

  Европейска централна банка нови евробанкноти серия "Европа"

  Оценка на новината

  0