• 168.3 млрд. евро бюджет на ЕС за 2020 година, предложи Брюксел

  168.3 млрд. евро бюджет на ЕС за 2020 година, предложи Брюксел

  Комисията поставя акцент върху работните места, растежа и сигурността

  168.3 млрд. евро бюджет на ЕС за 2020 година, предложи Брюксел

  Комисията предложи бюджет на ЕС в размер на 168,3 милиарда евро за 2020 г. за по-конкурентоспособна европейска икономика и за солидарност и сигурност в ЕС и извън него, съобщиха от пресслужбата на изпълнителния орган.

  Европейският комисар, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, Гюнтер Йотингер, заяви: "Проектът за бюджета на ЕС за 2020 г. е последното бюджетно предложение на Комисията „Юнкер“. То има за цел продължаването на подкрепата за приоритетите на ЕС — работните места, растежа, младите хора, изменението на климата, сигурността и солидарността — и подготовката на прехода към следващия бюджетен цикъл”.

  Парите по бюджета за 2020 г. ще отидат за следните приоритетни области: конкурентоспособната икономика и младите хора, засилването на сигурността и солидарността в ЕС и извън него, както и изменението на климата.

  21 % от общия предложен бюджет за 2020 г. ще бъдат използвани за справяне с изменението на климата. Това е в съответствие с амбициозната цел за изразходване на 20 % от текущия дългосрочен бюджет на ЕС за дейности, насочени към борбата с изменението на климата, посочват от Брюксел.

  Над 83 милиарда евро ще бъдат инвестирани в конкурентоспособна икономика и в младите хора. От тях:

  - 13,2 милиарда евро за научни изследвания и иновации в цяла Европа в рамките на „Хоризонт 2020“ — най-големият и последен транш от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации (+6,4 % в сравнение с 2019 г.) — включително пилотната фаза на Европейския съвет по иновациите в подкрепа на водещи новатори, малки предприятия и учени с потенциал за бърз растеж в Европа и в световен мащаб;

  - 2,8 милиарда евро за образование по програмата „Еразъм +“;

  - 117 милиона евро за инициативата за младежка заетост в подкрепа на младите хора, живеещи в региони, в които равнището на младежката безработица е високо.

  - 1,2 милиарда евро (+75 % спрямо 2019 г.) за европейската навигационна спътникова система „Галилео“, за да може тя да продължи да разширява присъствието си на пазара;

   - 255 милиона евро за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), за да се насърчат европейските предприятия да работят заедно за разработване на отбранителни продукти и технологии. От 2021 г. трябва да започне да действа истински Европейски фонд за отбрана.

  Чрез мобилизиране на различни инструменти бюджетът на ЕС за 2020 г. ще продължи да инвестира в солидарност и сигурност в Европа и извън нея:

  • 420,6 милиона евро (+34,6 % спрямо 2019 г.) за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) след постигнатото през март 2019 г. от Европейския парламент и Съвета политическо споразумение да се създаде постоянен корпус от 10 000 гранични служители до 2027 г.;
  • 156,2 милиона евро за новата програма rescEU (модернизиране на съществуващия механизъм за гражданска защита на ЕС), с цел да се отговори по-добре на земетресения, горски пожари и други бедствия.
  • 560 милиона евро за нуждаещите се в Сирия, както и за бежанците и приемните им общности в региона.
  световна икономика

  Оценка на новината

  0