• Необслужваните кредити в ЕС продължават да намаляват

  Необслужваните кредити в ЕС продължават да намаляват

  През третото тримесечие на 2018 година лошите кредити в ЕС са били 3.3% от всички заеми

  Необслужваните кредити в ЕС продължават да намаляват

  В четвъртия си доклад за напредъка по отношение на намаляването на дела на необслужваните кредити, Европейската комисия  потвърждава, че нивата на лошите заеми продължават низходящата си траектория. Делът на необслужваните кредити в европейските банки е намалял наполовина от 2014 г. насам, като понижението спрямо предходната година е с 1.2 процентни пункта. За в бъдеще от съществено значение е да се постигне напредък по Общата схема за застраховане на депозитите в еврозоната, отбелязват от Брюксел.

  Днешният доклад ще послужи като информационна база по време на дискусиите за завършване на банковия съюз на предстоящата среща на финансовите министри на ЕС на 14 юни.

  Валдис Домбровскис, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за въпросите на еврото, финансовата стабилност, и социалния диалог, обяви: "Разрешаването на проблема с оставащия дял необслужени кредити е част от продължаващите ни усилия да направим банковия сектор още по-силен. Неотдавна се договорихме за по-стабилна рамка за регулиране и надзор на банките. С оглед на постигнатия напредък призовавам финансовите министри на ЕС да продължат с други мерки за завършване на банковия съюз.

  В навечерието на срещата на върха на държавите от еврозоната на 21 юни, Европейската комисия отчете постигнатия напредък по задълбочаването на европейския икономически и паричен съюз и призова държавите-членки да предприемат конкретни допълнителни мерки.

  Комисията прикани лидерите на ЕС:

  • Да се споразумеят по основните характеристики на бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност с оглед бързото му приемане от Европейския парламент и Съвета.
  • Да завършват промените в Договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност, в т.ч. функциониращ и ефективен общ механизъм за подкрепа, осигуряване на ликвидност при преструктуриране, и активни и ефективни превантивни инструменти, с оглед на бързото ратифициране на договора от държавите членки от еврозоната.
  • Да възобновят усилията си за завършване на банковия съюз, като започнат политически преговори по европейската схема за застраховане на депозитите.
  • Да ускорят напредъка към постигане на съюза на капиталовите пазари и да увеличат усилията си за укрепване на международната роля на еврото.
  Заем лоши кредити европейски банков съюз

  Оценка на новината

  0