• Еврокомисията иска споразумение за бюджета наесен

  Еврокомисията иска споразумение за бюджета наесен

  Ако не бъде постигнато споразумение навреме, ще има неблагоприятни последици за учащите, земеделските стопани и изследователите, както и за всеки друг, който получава средства от бюджета на ЕС, предупреждават от Брюксел

  Еврокомисията иска споразумение за бюджета наесен

  Преди заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 20 и 21 юни, Европейската комисия призова лидерите да положат усилия за постигането на напредък в преговорите по следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Целта е да може да бъде постигнато споразумение до есента. Има изгледи за постигане на споразумение, но трябва да се свърши още много работа, като същевременно залозите са високи, изтъкват от Брюксел.

  Времето тече и всяко забавяне на бъдещия бюджет на ЕС струва скъпо, акцентира Еврокомисията в своето съобщение. Ако не бъде постигнато споразумение навреме, ще има неблагоприятни последици за учащите, земеделските стопани и изследователите, както и за всеки друг, който получава средства от бюджета на ЕС, предупреждават също от Брюксел. Настоящият дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2014—2020 г. беше приет с шестмесечно закъснение, което засегна отрицателно много граждани както в държави членки, така и извън тях, се припомня още в съобщението.

  За да се избегне подобен сценарий, Комисията призовава Европейския съвет да изготви пътна карта за постигане на споразумение по дългосрочния бюджет на ЕС през есента

  През май и юни 2018 г. Комисията представи предложение за нов, модерен дългосрочен бюджет, който е силно насочен към приоритетите на Съюза. Съществени политически въпроси обаче — и по-специално финансовите аспекти — все още не са обсъдени. Това трябва да стане сега, за да се гарантира, че може да бъде постигнато своевременно споразумение и че новите програми са готови за изпълнение до 1 януари 2021 г. Амбициозните цели, заложени в новия бюджет на Общността, са следните:

  • да бъдат създадени десетки хиляди работни места в областта на научните изследвания още през 2021 г., и още повече в икономиката като цяло;
  • да стартират над 100 000 проекта по политиката на сближаване;
  • да предостави възможност на 1 000 000 млади хора да се възползват от обмен по програмата „Еразъм“ и да позволи на 40 000 млади хора да участват в действия за солидарност в цяла Европа през 2021 г.
  • да помогне на стартиращите предприятия и на малките и средните предприятия да реализират своите инвестиции;
  • да увеличи значително инвестициите и капацитета в областта на отбраната;
  • да подпомогне защитата на границите на ЕС срещу трафика, контрабандата и измамите.
  европейска комисия бюджет на ЕС Европейски Съвет

  Оценка на новината

  0