• КФН и НАП се споразумяха да си сътрудничат

  КФН и НАП се споразумяха да си сътрудничат

  Една от целите на споразумението е данъчните да събират по-ефективно дълговете си

  КФН и НАП се споразумяха да си сътрудничат

  Ръководителите на Комисията за финансов надзор и на НАП Бойко Атанасов и Галя Димитрова подписаха Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между двете ведомства. Целта на споразумението е бърз обмен на информация по електронен път между двете институции, като очакваните резултати са в посока на:

  • намаляване на административната тежест за поднадзорните лица на КФН, за които Регулаторът директно ще достъпва информация от приходната администрация, включително данни за декларирани и внесени суми, трудови договори, задължения и данни от принудително събиране;
  • провеждане на съвместни проверки на екипи от двете ведомства, когато КФН установи, че за подназдорно лице има индикации за избягване на данъци;
  • събиране на вземания от НАП при наложени имуществени санкции от КФН, както и проверка дали при възстановяване на суми от КФН на поднадзорното лице, то не е същевременно длъжник към НАП, за да бъдат предприети стъпки за събиране на дълга от приходната администрация;
  • подобряване на ефективността от упражняваните надзорни и контролни функции на всяка една от институциите в краткосрочен план, а в дългосрочен постигане на превантивен ефект за предотвратяване на противоправно поведение от страна на поднадзорните лица;
  • оперативен обмен на знания и опит относно прилагането и тълкуването на данъчното законодателство и на това в небанковата финансова сфера, както и обмен на информация за данъчното третиране на сделки с финансови инструменти.

  „Подписаното споразумение е стъпка към реализиране на представената от мен пред Народното събрание Стратегия за развитие на Комисията за финансов надзор. Целта ни е посредством ефективен диалог с другите държавни органи и разширяване на взаимодействието и обмена на информация с тях, да имаме още по-ефективно работеща Комисия за финансов надзор,“ каза председателят на КФН Бойко Атанасов.

  Според изпълнителения директор на НАП Галя Димитрова „чрез бъдещата съвместна работа ще се създаде и възможност за съпоставяне на финансово-отчетната информация, предоставяна в КФН, с информацията, налична в информационните масиви на НАП, включително по отношение на размера на декларираните задължения за данъци, което, в крайна сметка ще направи дейността на двете ведомства по-ефективна“.

  Уредените механизми за съвместна работа на институциите ще повишат възможностите за адекватна и бърза реакция в рамките на законовите правомощия на Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите, включително за идентифициране на лицата, които не спазват законовите задължения и предприемане на съвместни мерки по прилагане на цялата сила на закона спрямо тях, се казва в собщението до медиите.

  НАП и КФН планират и провеждането на съвместни разяснителни кампании, насочени към потребителите на финансови услуги и продукти.

   

  НАП Национална агенция за приходите Комисия за финансов надзор КФН

  Оценка на новината

  0