• Публикуваха за обществено обсъждане проект на промени в Наредба Н-18

  Публикуваха за обществено обсъждане проект на промени в Наредба Н-18

  Срокът за коментари по промените е 28 юни

  Публикуваха за обществено обсъждане проект на промени в Наредба Н-18

  За обществено обсъждане е публикуван проект за промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, информират от Българската стопанска камара.

  С проекта се предлага удължаване на срока, в който лицата, които използват ЕСФП (Електронна система с фискална памет), да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, до 31 юли 2019 г. В сегашния варинт на Наредбата този срок е 30 юни.

  Проектът предвижда до привеждането в съответствие лицата да прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, когато имат:

  1. сключен договор за внедряване на ЕСФП от одобрен след 1 април 2019 г. тип, и

  2. изготвен график за внедряване по обекти,

  които са предоставени по електронен път на НАП до 31 юли 2019 г.

  В тези случаи срокът за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата е 30 септември 2019 г.

  Направените предложения за промени в Наредба № Н-18 произтичат от проведена среща в Министерството на финансите с представители на бизнеса и изразеното от тяхна страна притеснение, че регламентираните срокове за привеждане на лицата в съответствие с наредбата са недостатъчни.

  бизнес Наредба Н-18 Електронна система с фискална памет ЕСФП

  Оценка на новината

  0