• Агенцията по вписванията ще работи извънредно на 29 юни

  Агенцията по вписванията ще работи извънредно на 29 юни

  Очаква се в следващите дни да бъдат внесени над 50 000 заявления за годишни финансови отчети

  Агенцията по вписванията ще работи извънредно на 29 юни

  Всички офиси на Агенцията по вписванията в страната ще работят извънредно в събота, 29.06.2019 г. с работно време от 09:00 до 15:30 часа, съобщиха от институцията. Причината е изтичащият краен срок за подаване на заявления за обявяване на годишни финансови отчети в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Така институцията цели да улесни гражданите да подадат в срок заявленията, а по закон той изтича на 30.06.2019 г.

  Агенцията по вписванията напомня, че освен на гише, документите могат да се подават и онлайн на сайта на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) – www.brra.bg. Таксата за подаване на заявления по електронен път е с 50% по-ниска от тази на гише. Според статистика на институцията се наблюдава тенденция на нарастващ брой подавани заявления с електронен подпис.

  До момента в Агенцията по вписванията са постъпили 238 775 заявления за обявяване на годишни финансови отчети. От тях около 80% са подадени по електронен път, а останалата част – на гише. На база подадените заявления от миналата година се очаква в следващите четири дни да бъдат внесени над 50 000 заявления, отбелязват от агенцията.

  Агенция по вписванията Търговски регистър заявления годишен финансов отчет краен срок Регистър на юридическите лица с нестопанска цел

  Оценка на новината

  0