• Нова европейска система за разрешаване на данъчни спорове е в сила от 1 юли

  Нова европейска система за разрешаване на данъчни спорове е в сила от 1 юли

  Новите правила на Европейския съюз ще улеснят бизнеса и гражданите, сблъскали се със затруднения във връзка с двойното данъчно облагане

  Нова европейска система за разрешаване на данъчни спорове е в сила от 1 юли

  На 1 юли влизат в сила нови правила на ЕС за гарантиране на по-бързо и по-ефективно разрешаване на данъчните спорове между държавите-членки. Новите правила на Европейския съюз ще улеснят предприятията и гражданите, сблъскали се със затруднения във връзка с двойното данъчно облагане, и ще им дадат значително по-голяма данъчна сигурност, информират от Европейската комисия.

  Новата система ще спомогне за намиране на решения на данъчните спорове между държавите-членки, които могат да възникнат при тълкуването и прилагането на международни споразумения и конвенции, предвиждащи премахване на двойното данъчно облагане. В момента в ЕС има висящи 2000 такива спора, 900 от които датират отпреди повече от 2 години.

  По този повод комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „От днес нататък разрешаването на данъчните спорове ще бъде много по-лесно. Правата на дружествата, най-вече на малките предприятия, и на физическите лица, изправени пред проблеми с паричните потоци в резултат на двойно данъчно облагане, ще укрепнат значително. Сега те разполагат с повече увереност, че данъчните им въпроси ще бъдат разрешени от компетентните съдебни органи по приемлив и предсказуем график, вместо да се влачат с години.”

  Новата директива се прилага за жалби, подадени от 1 юли 2019 г. нататък, по спорове във връзка с доходите или капитала, получени през дадена данъчна година, започваща на 1 януари 2018 г. или след тази дата. Компетентните органи могат също да се съгласят да прилагат директивата по отношение на всяка жалба, подадена преди тази дата, или по отношение на предходни данъчни години.

  Досега имаше само една многостранна конвенция, даваща възможност на данъчните органи да отнесат даден спор до арбитраж, но без сам данъкоплатецът да разполага със средства да задейства процеса. Освен това понастоящем от данъчните органи не се изисква да постигнат окончателно споразумение.

  Европейски съюз данъци двойно данъчно отлагане спорове

  Оценка на новината

  0