• Банковата система у нас е с много добри резултати, според „Райфайзенбанк”

  Банковата система у нас е с много добри резултати, според „Райфайзенбанк”

  Кредитирането и депозитите реализират солиден ръст на годишна база, отчитат анализаторите от банката, позовавайки се на статистиката на БНБ

  Банковата система у нас е с много добри резултати, според „Райфайзенбанк”

  Към месец май кредитирането и депозитите у нас реализират солиден ръст на годишна база, на фона на леко спадащи лихвени проценти и намаляващи лоши кредити. Това е основният извод в редовния месечен икономически обзор на „Райфайзенбанк България”  с коментар на данните, налични към юли.

  За тридесет и втори пореден месец, кредитите към фирми и граждани се увеличават с общо 6.1% на годишна база, достигайки 55.9 млрд. лв. „От своя страна нивото на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) през май отбеляза спад с 2.9 на сто на годишна база до 13.2%, което въпреки намалението остава относително високо ниво. Очакваме продължаване на процеса на постепенно понижаване дела на лошите и преструктурирани кредити в следващите месеци“, коментира икономическият анализатор на „Райфайзенбанк” Емил Калчев.

  Обемът на депозитите отново нараства на годишна база с 8.2% до 73.6 млрд. лв. за петдесет и четвърти пореден месец. По компоненти, депозитите на домакинствата се увеличават с 9.2%, достигайки 50.8 млрд. лв., а тези на нефинансовите предприятия (фирмите) - с 5.9%, до 22.8 млрд. лв. „За седми пореден месец депозитите на фирмите бележат само едноцифрни годишни ръстове, което е сигнал за донякъде подобрена инвестиционна среда в реалната икономика, кореспондираща и с ръста на инвестициите в рамките на БВП, който въпреки че е относително слаб, е положителен за периода“, допълва Калчев.

  депозити Райфайзенбанк банкова система лоши кредит Емил Калчев месечен анализ

  Оценка на новината

  0