• Външният дълг е нараснал с близо 81 млн. евро за една година

  Външният дълг е нараснал с близо 81 млн. евро за една година

  Понижение се регистрира при държавния дълг

  Външният дълг е нараснал с близо 81 млн. евро за една година

  Брутният външен дълг в края на май 2019 г. е близо 33.8 млрд. евро (57.1% от прогнозирания БВП). Повишението е с 455.6 млн. евро (1.4%) повече в сравнение с края на 2018 г. Дългът нараства с 80.8 млн. евро (0.2%) спрямо май 2018 г.

  В края на май дългосрочните задължения са над 25.4 млн. евро (75.2% от брутния дълг, 42.9% от БВП), като нарастват с 226.6 млн. евро (0.9%) спрямо края на 2018 г. В същото време дългосрочният дълг намалява с 529.1 млн. евро (2%) на годишна база,  спрямо май 2018 г.

  Краткосрочните задължения са за близо 8.4 млрд. евро (24.8% от брутния дълг, 14.2% от БВП) и нарастват с 229 млн. евро (2.8%) спрямо края на 2018 г. Краткосрочният външен дълг нараства с 609.9 млн. евро спрямо май 2018 г.

  Държавният дълг в края на май 2019 г. е над 5.4 млрд. евро (9.1% от БВП). Спрямо края на 2018 г. той намалява със 148.9 млн. евро (2.7%), а понижението на годишна база е с 242.3 млн. евро (4.3%).

  Външните задължения на сектор „Банки” са над 4.5 млрд. евро (7.7% от БВП). Те се понижават с 27.9 млн. евро (0.6%) спрямо края на 2018 година, но нарастват с 317.3 млн. евро (7.5%) спрямо миналия май.

  В края на май 2019 г. вътрешнофирменото кредитиране е близо 13 млрд. евро (21.9% от БВП), което е с над 419 млн. евро (3.3%) повече в сравнение с края на 2018 г. Вътрешнофирменото кредитиране намалява с 18.2 млн. евро (0.1%) спрямо май 2018 г.

  През януари – май 2019 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 1.741 млн. евро (2.9% от БВП) при над 2.6 млрд. евро (4.7% от БВП) за януари – май 2018 г.

  Нетният външен дълг, който показва разликата между задълженията на местната икономика и размера на брутните външни активи, в края на май 2019 г. е отрицателен в размер на над 4 млрд. евро (6.9% от БВП).

   

  Снимка: Българска народна банка 

   

  държавен дълг Външен дълг нетен външен дълг вътрешнофирмено кредитиране

  Оценка на новината

  0