• „УниКредит“ ще подкрепи с над 1 млн. евро най-добрите таланти по икономика и финанси

  „УниКредит“ ще подкрепи с над 1 млн. евро най-добрите таланти по икономика и финанси

  Фондация „УниКредит“ стартира 8 нови конкурса за 35 стипендии и предоставя безвъзмездни средства за научноизследователска дейност

  „УниКредит“ ще подкрепи с над 1 млн. евро най-добрите таланти по икономика и финанси

  Фондация „УниКредит“ стартира 8 нови конкурса за 35 стипендии и предоставя безвъзмездни средства за научноизследователска дейност. Целта е да се подкрепят най-добрите таланти по икономика и финанси, а осигуреното финансиране е над 1 млн. евро, съобщиха от „Уникредит”. Фондацията подкрепя академичното обучение и научноизследователската дейност както в социалната, така и в хуманитарната област от 2003 г.

  За подкрепа на академичното обучение:

  • 2 стипендии „Crivelli Europe“ – насочени са към завършилите висше образование по икономика, банково дело и финанси с най-добър успех, които имат желание да се обучават в докторантски програми в чужбина за академичната 2020/2021 година. Общата стойност на всяка стипендия е 65 000 евро. Освен това фондацията предлага и  специална стипендия „Crivelli“ на стойност 20 000 евро с частично покриване на разходите за докторантски програми в чужбина. Краен срок за онлайн регистрация – 15 ноември 2019 г.
  • 3 стипендии „Marc Fanno“ 2019 г. – насочени са към студенти по икономика, банково дело и финанси, които се обучават в европейски университети в рамките на обхвата на „УниКредит”, и които имат желание да кандидатстват за докторантура за академичната 2020/2021 година. Всяка стипендия е за общата сума от 65 000 евро (преди облагане с данъци) и покрива всички университетски такси. Краен срок за онлайн регистрация – 15 ноември 2019 г.
  • 15 стипендии за програми за обмен в чужбина – насочени са към студенти, обучаващи се за придобиване на бакалавърска степен, или магистри, записани най-малко в предпоследна година в програма по икономика, финанси или право в европейски университет (в рамките на обхвата на „УниКредит”) и които имат желание да се обучават в чужбина от 3 до 6 месеца. Всеки спечелил стипендията студент получава месечна сума от 700 евро за продължителността на обмена и 1000 евро за покриване на пътните и други разноски. Краен срок за онлайн регистрация – 15 ноември 2019 г.

  За подкрепа на научноизследователска дейност:

  • 3 стипендии за научноизследователска дейност „Top-Up Foscolo Europe“ – ще бъдат присъдени на трите най-добри катедри по икономика и финанси, участващи в кариерния панаир за докторанти през 2019/2020 г. Основната цел на конкурса е привличането обратно в Европа на най-добрите млади икономисти. Фондацията ще присъди на всяка катедра-победител годишна сума от 50 000 евро като допълнение към възнаграждението и другите условия по договора, предложени от катедрата на избрания кандидат. Краен срок за кандидатстване – 30 септември 2019 г.
  • 2 стипендии „Borse Marco Fanno“ – насочени са към най-добрите катедри по икономика и финанси в италианските държавни университети, които присъждат научни звания (старши изследовател) до 31 декември 2020 г. Основната цел на конкурса е да помогне на италианските държавни университети да привлекат и задържат най-добрите млади икономисти в Италия. Фондация „УниКредит“ ще награди изследователите, избрани от катедрата-победител, с годишна сума от 15 000 евро за срок от три години. Краен срок за участие в конкурса – 31 декември 2019 г.
  • 4 научноизследователски стипендии „Modigliani“за изследователи, които работят в европейски университет за разработване на научноизследователски проект по икономика или финанси за максимален период от две години. Четирите най-добри научноизследователски проекта по икономика и финанси ще получат по 10 000 евро (бруто) годишно. Наградата се изплаща директно на победителя на годишна база и се подновява за максимален период от 2 години. Краен срок за участие в конкурса – 15 ноември 2019 г.
  • 4 награди „ECON Job Market Best Paper Awards“ – насочено е към млади докторанти по икономика или финанси, които ще участват в европейския кариерен панаир за икономисти в Ротердам през декември 2019. Четиримата победители ще получат награда от 1000 евро и ще могат да присъстват на церемонията по връчването на наградите в Ротердам. Краен срок за изпращане на разработките – 1 октомври 2019 г.
  • 2 награди SUERF/Фондация „УниКредит“двете най-добри разработки на тема „Пасивно и активно управление на портфейл от активи: тенденции, движеща сила, рискове“ ще получат по 2500 евро. Победителите ще бъдат поканени да представят работата си по време на специалната конференция на същата тема, организирана от Фондация „УниКредит“ и SUERF (Европейски паричен и финансов форум) в Милано в централата на "УниКреди"т през февруари 2020 г. Краен срок за изпращане на разработките – 15 октомври 2019 г.

  Повече информация относно конкурсите и процедурата по кандидатстване може да бъде намерена на сайта на фондацията: www.unicreditfoundation.org.

  фондация Уникредит Стипендии научноизследователска дейност

  Оценка на новината

  0