• „Райфайзенбанк”: Икономическият ръст за 2019 г. ще е по-висок от очаквания

  „Райфайзенбанк”: Икономическият ръст за 2019 г. ще е по-висок от очаквания

  Въпреки песимистичните оценки за състоянието на икономиката към края на третото и очакванията за четвъртото тримесечие, силният резултат от първото полугодие е повишил прогнозата, посочват от "Райфайзенбанк"

  „Райфайзенбанк”: Икономическият ръст за 2019 г. ще е по-висок от очаквания

  Прогнозата на „Райфайзенбанк България” за икономически ръст за цялата 2019 г. се повишава от 3% на 3.5%, съобщиха от финансовата институция. Въпреки песимистичните оценки за състоянието на икономиката към края на третото и очакванията за четвъртото тримесечие, силният резултат от първото полугодие (4.2%) води до повишаване на очакваните резултати, посочват от банката. За второто полугодие очакваме растеж от малко под 3%, движен от вътрешното търсене и подкрепян от експорта, докато вносът ще се възстанови до слаб растеж“, коментира икономическият анализатор на „Райфайзенбанк” Емил Калчев.

  По отношение на динамиката на компонентите на БВП от страна на търсенето, износът през второто тримесечие нараства с 2.1% спрямо на годишна база, а вносът намалява с 4%. Крайното потребление се увеличава с 1 %, а брутo капиталообразуването се свива с 4.1%.   

  „От страна на предлагането, през второто тримесечие най-солиден принос за растежа на БВП очаквано имаше секторът на услугите (2.7 пр.п.), следван от индустрията (0.7 пр.п.), в т.ч. строителството (0.3 пр.п.), докато селското стопанство повлия слабо за ръста (0.1 пр.п.),“ допълнш Калчев.

  БВП икономически растеж на България Райфайзенбанк прогноза

  Оценка на новината

  0