• УниКредит с нетна печалба от 4,3 млрд. евро

  УниКредит с нетна печалба от 4,3 млрд. евро

  За третото тримесечие на годината нетната печалба на УниКредит достигна 1,1 млрд. евро

  УниКредит с нетна печалба от 4,3 млрд. евро

  Нетната печалба на УниКредит достигна 4.3 млрд. евро, от които 1.1 млрд. евро са отчетени за третото тримесечие на годината. Всички бизнес дивизии имат принос за отличния резултат. По традиция, регионът на Централна и Източна Европа се представя много силно и е двигател на растежа. Нетната оперативна печалба на региона се увеличава с 6.6% на годишна база и възлиза на 1.77 млрд. евро (566 млн. евро за третото тримесечие, +9% на годишна база).

  Резултатите за третото тримесечие на 2019 подсилват целите на Transform 2019 и са в основата на новия стратегически план на УниКредит 2020-2023, който ще бъде представен през декември. Основните постижения са: намаляване на разходите с 1.8% на годишна база и достигане до 2.5 млрд. евро, увеличение на приходите с 1.7% годишно до 4.7 млрд. евро, намаляване на коефициентът на брутните необслужвани експозиции до под 6%, 10.1 млрд. евро разходи и 4.7 млрд. евро коригирана годишна печалба.

  Ето какъв бе коментарът на главния изпълнителен директор на УниКредит Жан Пиер Мустие: С още едно силно тримесечие успешно изпълняваме Transform 2019. Благодарение на проактивните ни и решителни действия, вече сме изпълнили и ще надхвърлим ключовите си цели до края на тази година. Благодарен съм на целия екип на УниКредит, който работи неуморно за успеха на стратегическия ни план, като гарантираме, че УниКредит е и остава паневропейски победител.

  С постигнатия нетен финансов резултат от 1.1.млрд. евро, това е поредното най-добро тримесечие от десетилетие. Това се случва благодарение на устойчивата търговска динамика, ръст на приходите от търговия и фокуса ни върху поддържане на ниски разходи, който продължава да се отплаща.

  От началото на плана Transform 2019 сме намалили брутните си необслужвани експозиции с приблизително 50 млрд. евро, като дела им спадна до 3.6%, под целта от 4.7% за края на 2019г.

  Да правим правилните неща е един от основните ни ръководни принципи. Като банка ние сме неразделна част от обществата, в които оперираме и продължаваме да подкрепяме икономиките, в които присъстваме по много начини. Горд съм с нашата програма за банкиране със социално въздействие.
  Отново позволете да благодаря на всички колеги от УниКредит, които направиха възможните изключителни резултати на Transform 2019. Заедно ще продължим да напредваме успешно и с нетърпение очакваме да представим новия си стратегически план Team 23 на 3 декември“.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  печалба УниКредит Булбанк отчет за тримесечие

  Оценка на новината

  0