• БНБ определи ниво от 3% на буфера за системен риск на банките

  БНБ определи ниво от 3% на буфера за системен риск на банките

  Управителният съвет на БНБ потвърди нивото на буфера за системен риск и идентифицира като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки, за които определи ниво на буфер за ДСЗИ

  БНБ определи ниво от 3% на буфера за системен риск на банките

   На 15 октомври 2019 г. се проведе заседание на Управителният съвет (УС) на БНБ, на което бе определен на основание чл. 12 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките размер на буфера за системен риск на 3% от рисковите експозиции на банките, формирани от тях на територията на Република България. Така определеният буфер за системен риск е кумулативен към буфера за друга системно значима институция (ДСЗИ), съгласно чл. 15 на Наредба № 8.

  На основание законодателството на БНБ и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков орган, на 15 октомври 2019 г. УС на БНБ определи като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки. УС на БНБ определи ниво на буфер за ДСЗИ, съгласно чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба № 8, на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, в размер, както следва:

   

  БанкиРазмер на буфер за ДСЗИ считано от 1 януари 2020 г.
  Банка ДСК EАД1.00%
  УниКредит Булбанк АД1.00%
  Първа инвестиционна банка АД1.00%
  Обединена българска банка АД1.00%
  Юробанк България АД0.75%
  Райфайзенбанк (България) ЕАД0.75%
  Централна кооперативна банка АД0.50%
  Българска банка за развитие АД0.50%


  В съответствие със законодателството, оповестяването на решенията се извършва един месец след уведомлението до Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган и компетентните и определените органи на съответните държави членки.

  сива икономика финанси банки БНБ риск буфер

  Оценка на новината

  0