• УниКредит реализира 3.4 млрд. евро нетна печалба за фискалната 2019 г.

  УниКредит реализира 3.4 млрд. евро нетна печалба за фискалната 2019 г.

  Резултатите за 2019 потвърждават изпълнението на целите на Transform 2019

  УниКредит реализира 3.4 млрд. евро нетна печалба за фискалната 2019 г.

  УниКредит реализира 3.4 млрд. евро нетна печалба за фискалната 2019 г. или 4.7 млрд. евро (без еднократни ефекти), което представлява ръст от 55.5% на годишна база. Брутната оперативна печалба за четвъртото тримесечие (без еднократни ефекти) достигна 2.3 млрд. евро, +13.3% на годишна база. Принос за отличния финансов резултат имат всички бизнес дивизии. Традиционно, регионът на Централна и Източна Европа се представя много силно и е двигател на растежа. Нетната оперативна печалба на региона нараства с 1.3% на годишна база и възлиза на 2.26 млрд. евро (486 млн. евро за четвъртото тримесечие).

  Резултатите за 2019 потвърждават изпълнението на целите на Transform 2019 и са в основата на новия стратегически план на УниКредит Team 23:

  • Разходите възлизат на 9.9 млрд. евро и са по-ниски от първоначално заложените в Transform 2019
  • Размерът на брутните необслужвани кредити е 8.6 млрд. евро (при заложена цел да са под 9 млрд. евро) и са с над 50% по-ниски от целта по Transform 2019 (19.2 млрд. евро)
  • Коефициентът CET1 (проформа) достигна 13.09% или 300 базисни пункта буфер за разпределяне на дивиденти

  Коментар на главния изпълнителен директор на УниКредит Жан Пиер Мустие:

  „Успешно изпълнихме плана Transform 2019 и съм много горд с целия екип, чиято усърдна работа направи това възможно. Приключихме плана с отлични резултати и изпълнихме целите на Transform 2019 за финансовата 2019 г. с нетна печалба от 4.7 млрд. евро (без еднократни ефекти). Тази печалба е в основата на предложението ни за разпределяне на 1.4 млрд. евро под формата на парични дивиденти и 0.5 млрд. евро чрез обратно изкупуване на акции, след одобрение на акционерите и надзорните органи.

  Нашият фокус и енергия сега са насочени към успешното изпълнение на новия план Team 23, който поставя акцента върху укрепването и увеличаването на клиентската база. Освен това ще продължим активно да подкрепяме реалната икономика, да обслужваме нашите клиенти, да насърчаваме растежа на всички пазари, на които работим и да трансформираме нашата банкова група, за да продължи да предоставя устойчива стойност. Като One UniCredit ние подхождаме към новия план със същия ентусиазъм, който имахме при изпълнението на Transform 2019 и гарантираме, че правим правилните неща и УниКредит ще остане паневропейски победител“.

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  0