• Шест популярни технически показатели за търговия с акции

  Шест популярни технически показатели за търговия с акции

  Съществуват стотици технически показатели, които могат да се използват ефективно като част от стратегията.

  Шест популярни технически показатели за търговия с акции

  Търговците, които са запознати отблизо с техническите показатели, обикновено са по-добре подготвени да се ориентират на финансовите пазари от тези, на които липсват тези познания. Личните инвестиционни цели, апетитът за риск и стилът на търговия ще ви помогнат да определите стратегия и план за търговия. Но ако сте наясно какви технически показатели да използвате във вашия подход, това може да спомогне за определяне на възможни точки за влизане и излизане.

  Съществуват стотици технически показатели, които могат да се използват ефективно като част от стратегията. Тази статия ще обхване шест от най-популярните технически индикатори за търговия с акции.

  За търговците, които търсят най-ефективните технически показатели, е важно да вземат предвид целите на търговската стратегия, както и текущото състояние на пазара. За лицата, търгуващи с индивидуални акции, често е полезно да се прилагат индикатори към индекса на акциите, в който този дял принадлежи, за да се получи цялостен поглед върху по-големия пазар като цяло.

  НАЙ-ДОБРИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА АКЦИИ

  1. Настроение на клиента 

  • Индикатор за противоположност.
  • Показва позициониране на клиента на пазара.
  • Показва кога пазарите са близо до крайности.
  • Водещ показател.
  • Полезен в тенденциите на пазарите.

  2. Индекс на относителна якост (RSI) 

  • Импулсен осцилатор
  • Нанася се между 0 - 100.
  • Показва кога пазарът е свръхкупен или препродан.
  • Водещ показател.
  • Полезен в тенденциите на пазарите.

  3. Стохастичен 

  • Импулсен осцилатор.
  • Нанася се между 0 - 100.
  • Състои се от два реда,% K и% D ред.
  • Показва кога пазарът е свръхкупен или препродан.
  • Водещ показател.
  • Полезен на пазари с обхват.

  4. Обикновена пълзяща средна (SMA) 

  • Индикатор за тенденция.
  • SMA представлява средната цена на ценна книга за определен период от време.
  • На всички точки в набора от данни се дава еднакво тегло.
  • Използва се за потвърждаване на посоката на текущата тенденция.
  • Индикатор за изоставане.
  • Полезен в тенденциите на пазарите.

  5. Експоненциална пълзяща средна стойност (EMA)

  • Индикатор за тенденция.
  • EMA представлява средната цена на ценна книга за определен период от време с по-голям акцент върху последните цени.
  • По-високо тегло се дава на последните точки в набора от данни.
  • Индикатор за изоставане.
  • Полезен в тенденциите на пазарите.

  6. Дивергенция на сближаваща се плъзгаща средна стойност (MACD)

  • Импулсен осцилатор.
  • MACD измерва както инерцията, така и тенденцията.
  • Сигналите за свръхкупеност и свръхпродажба се появяват над и под нулевата линия.
  • Индикатор за изоставане.
  • Полезен в тенденциите на пазарите.
  акции финансови пазари Търговци технически индикатори

  Оценка на новината

  0