• БФБ пуска анкета за социално отговорното инвестиране в България

  БФБ пуска анкета за социално отговорното инвестиране в България

  Докладът ще бъде представен на кръгла маса по темата през есента

  БФБ пуска анкета за социално отговорното инвестиране в България

  Българската фондова борса (БФБ) като председателстваща Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) прави първо по рода си в България проучване на социално отговорното инвестиране (Environmental, Social and Corporate Governance – ESG), информират от борсата. Проучването цели да даде отговори относно разпознаваемостта на проблематиката сред българските инвеститори, наличието на предубеденост и степента на влияние на регулаторната рамка върху инвестиционната им стратегия и хоризонт. Ударението е върху изследването на вътрешните политики и правила за вземане на инвестиционни решения, съобразени с факторите за социално отговорното инвестиране и ангажираността на инвеститорите по отношение на рисковете за такъв вид инвестиране в дружества от тяхното портфолио. 

   “Устойчивите финанси и отговорното инвестиране са най-актуалната тема в паневропейски аспект в момента. Предстои мащабна регулаторна промяна на ниво ЕС, която цели най-общо създаването на реална устойчивост в развитието на икономиките и обръщане на ред застрашителни трендове. Независимо че в световен план са налице достатъчно данни и изследвания на степента, в която ESG (Environmental, social and corporate governance) аспектите оказват влияние при инвестиране, желанието ни е да получим обратна връзка и от местните участници”, каза Иван Такев , изпълнителен директор на БФБ.

  Проучването е изготвено от  д-р Елина Кърпачева - адвокат с научен и преподавателски опит и председател на European Compliance Centre. Извършва се чрез попълване на електронна анкета от 40 въпроса, като нейни адресати са институционални дружества, управляващи активи, и индивидуални инвеститори. Отговори ще се събират до края на юни като след това въз основа на анализ на събраните данни ще бъде изготвен доклад. Той ще включва единствено агрегирани данни и изводи, без посочване на конкретните интервюирани лица или техните отговори.  Докладът ще бъде представен на кръгла маса по темата през есента. БФБ планира да провежда това проучване на всеки две години, за да проследи тенденциите в социално отговорното инвестиране в страната ни. Анкетата е публикувана в интернет и може да попълнена на адрес: https://forms.gle/nQpmS1xPumLYxNhY6.  

   

  Българска фондова борса БФБ Еnvironmental social and corporate governance ESG Социално отговорно инвестиране

  Оценка на новината

  0