• „Кофас”: Очаква се ръст в неплатежоспособността на компаниите в много страни

  „Кофас”: Очаква се ръст в неплатежоспособността на компаниите в много страни

  Един от най-потърпевшите от спада в световната търговия е автомобилният сектор, като „Кофас” понижава оценките си за кредитния риск на автомобилните компании в 13 държави

  „Кофас”: Очаква се ръст в неплатежоспособността на компаниите в много страни

  Спад в световната търговия се наблюдава през първата половина на годината и дори през втората да се очаква леко възстановяване, то вероятно отново ще се наблюдава поне 0.7% спад, отчитат експертите на „Кофас”. Очаква се световният икономически растеж да намалее от 3.1% през 2018 г. до 2.7% през 2019 г. и след това да остане стабилен през 2020 г. В този контекст „Кофас” очаква ръст в неплатежоспособността на компаниите в по-голямата част от страните през тази година.

  Напрегнатата ситуация в сектори като автомобилната индустрия, металургията, дистрибуцията и текстила е показателна за  уязвимостта на глобалната икономика, споделят анализаторите на кредитния риск. За втори път в рамките на шест месеца „Кофас” понижава оценката си за кредитния риск на автомобилните компании в 13 държави, както и почти всички оценки на риска в автомобилния сектор в Европа.

  Същевременно, цикличното забавяне в много региони и политическите рискове, породени до голяма степен от търговския протекционизъм и променящото се поведение на потребителите, допринасят за усложненията в автомобилния сектор.

  Търговското напрежение между Китай и Съединените щати ще допринесе за забавянето на икономиката на САЩ, както и за  по-ниското вътрешно търсене, като се очаква икономически растеж от 2.5% тази година и едва 1.3% през 2020 г., спрямо 2.9% през 2018 г. За Китай търговската война доведе до значителен спад в износа към САЩ. Отчетено е понижение от 10% през първите четири месеца на годината. Търговското напрежение оказва влияние върху цялата световна икономика, обобщават от „Кофас”.

  По-общо казано, несигурният резултат от преговорите между китайското и американското правителство и напрежението, породено от търговската война, продължава да оказва влияние върху бизнес доверието. В много страни по света се отчита спад на бизнес доверието през последната година, особено в производствените сектори, споделят експертите на „Кофас”. Такъв е случаят в Германия, където показателите за бизнес доверие като IFO, отчетени през юни, са най-ниските за последните пет години. Наблюдава се и тенденция към намаляване на годишния темп на промишленото производство. „Кофас” прогнозира икономически растеж за Германия от 0.8% тази година, в сравнение с 1.5% миналата година. Също така анализаторите понижават оценката си за риска в Германия от A1 на A2. Оценките за три икономики, които се влияят пряко от ситуацията в Германия, също са понижени. „Кофас” понижава оценката си за Чехия и Словакия (от А2 до А3), както и за Австрия (от А1 до А2).

  Бизнес рискът се увеличава и в Исландия (оценката е понижена до А3). По-благоприятно е развитието в държави като Узбекистан (оценка, повишена от C до B) и Киргизстан (оценка, повишена от D на C), където оценката на риска се подобрява и компаниите се възползват от относително отворената икономика и политика.

  световна икономика бизнес климат световна търговия автомобилна индустрия Кофас търговска война между САЩ и Китай кредитен риск неплатежспособност

  Оценка на новината

  0