• Кредитния растеж в Китай отбеляза най-ниските си стойности от 2017г. насам

  Кредитния растеж в Китай отбеляза най-ниските си стойности от 2017г. насам

  През изминалия месец се забеляза забавяне на бизнес активността в страната

  Кредитния растеж в Китай отбеляза най-ниските си стойности от 2017г. насам

  Кредитният растеж в Китай отбелязва забавяне, което обаче е по-голямо от предвиденото през изминалия месец. Нещо повече- той отчете най-бавни темпове от 2017 г. насам. Като причина за това се посочва слабото корпоративно търсене на кредит, в комбинация с различни циклични сезонни ефекти. Това е знак, че положените усилия за поддържане на икономиката, с помощта набанково кредитиране и към момента не вършат работа.

  Китайската народна банка, публикува в понеделник данни, според които общото финансиране е достигнало до ниво от 618,9 милиарда юана (88 милиарда долара) през октомври. За сравнение през септемви финансирането е било в размер на около 2,27 трилиона юана, а за същото време през 2018 г. то е достигало 737,4 милиарда юана. Очакванията на икономистите бяха през месец октомври тази година общият размер на финансирането да стане 950 милиарда юана.

  Анализът на изнесените данни показват, че докато функционират действия за премахване на риска във финансовата система, полаганите усилия от страна на централната банка на Китай да отпусне кредитиране на нуждаещите се производителни компании, остават безуспешни, тъй като средносрочните и дългосрочните заеми на нефинансовите предприятия запазват на едни от най-ниските си нива за годината.

  Прогнозите сочеха, че финансовите институции ще отпуснат 800 милиарда юана през месец октомври, но реално са отпуснати едва 661,3 милиарда нови заеми.

  Като причина за спада на банковото кредитиране през октомври може да се посочи честването на националните празници в продължение на една седмица, което оказва влияение върху бизнес активността.

  След публикуването на последните данни доходността по 10-годишните държавни ценни книжа на Китай се понижи с още 5 базисни пункта до 3,22%.

   

  бизнес сива икономика форекс Китай кредитиране кредит финансова система бизнес активност Китайска народна банка кредитен растеж общо финансиране средносрочни заеми дългосрочни заеми финансови институции

  Оценка на новината

  0