• Икономическото възстановяване на еврозоната се забавя

  Икономическото възстановяване на еврозоната се забавя

  Инфлацията в еврозоната достигна 13-годишен връх през септември тази година.

  Икономическото възстановяване на еврозоната се забавя

  В момента икономиката на еврозоната е изправена пред множество неблагоприятни икономически шокове. Тесните места във веригата за доставки създадоха недостиг на всякакви стоки, а цените на газа са рекордно високи. Въпреки тези несигурности пазарът понастоящем определя цените при първо увеличение на лихвите от централната банка в края на 2022 г.

  По-рано този месец, главният икономист на ЕЦБ Филип Лейн постави под въпрос дали лихвените проценти ще се повишат в края на следващата година, като се има предвид, че централната банка заяви, че няма да вдигне лихвите, докато инфлацията не достигне 2% в средносрочен план.

  „Когато погледнете пазарните цени на кривата на форуърдния лихвен процент, мисля, че е трудно да се съгласуват някои от пазарните възгледи с нашите доста ясни, ясни насоки за напред“, каза Лейн на онлайн събитие, според Ройтерс.

  Инфлацията в еврозоната достигна 13-годишен връх през септември, главно подтикнат от по-високите цени на енергията, покачващите се цени на автомобилите и по-високите разходи за настаняване.

  „Цифрите за септември предоставят ориентировъчни доказателства, че наваксващата част от инфлацията е еднократна и следователно временна."

  Инвеститорите ще следят за всяка индикация за промяна в мисленето на ЕЦБ относно естеството на настоящия скок на инфлацията. Досега упоритият разказ беше, че „сегашното увеличение на инфлацията се очаква да бъде до голяма степен временно и основният ценови натиск се нараства много бавно“, както Лагард заяви през септември. Всяка промяна в тази оценка може да бъде истински пазарен двигател, тъй като би означавал и по-ястребов тон в Управителния съвет на банката.

  Засега по-голямата част от икономистите очакват ЕЦБ да сгреши в опит да предотврати неоправдано затягане на финансовите условия, когато икономическото възстановяване на еврозоната се забавя.

  инфлация ЕЦБ Еврозона businessnews.bg

  Оценка на новината

  5.00