• Растежът на БВП за Централна и Източна Европа ще достигне до 2,4% през 2024 г.

  Растежът на БВП за Централна и Източна Европа ще достигне до 2,4% през 2024 г.

  Потреблението на домакинствата стимулира икономическото възстановяване в региона.

  Растежът на БВП за Централна и Източна Европа ще достигне до 2,4% през 2024 г.

  След двуцифрени нива на инфлация в периода 2022 – 2023 г., домакинствата в региона на ЦИЕ започват да увеличават разходите си. Продажбите на дребно отбелязват покачване в началото на 2024 г., с допълнителни повишения през март на годишна база от над 6% в Чехия и Полша, и над 4% в Унгария и Румъния. Потреблението на домакинствата се подобрява поради няколко причини:

  Намаляващ темп на инфлацията - нивата се завърнаха при поставените от централните банки цели. Това става благодарение на предишни повишения на лихвените проценти, които ограничават по-нататъшна инфлация, както и на облекчаването на цените на енергията и непреработените хранителни продукти. Румъния има най-висок процент от 5,9%, който обаче също намалява. 

  Благоприятен пазар на труда - ниските нива на безработица и стабилният ръст на заплатите, водят до двуцифрени увеличения в Румъния, Унгария и Полша.

  Облекчаване на паричната политика – то продължава в няколко страни от ЦИЕ извън еврозоната (Чехия, Унгария, Полша, Румъния), намалявайки цената на финансовите ресурси.

  Възвръщане на доверието на потребителите - домакинствата се чувстват по-спокойни за своето финансово състояние и икономическата среда, което води до връщане на нивата на доверие до тези от началото на 2022 г. (и дори до нивата отпреди пандемията в Полша).

   

  Мерките за контрол на инфлацията в страните от ЦИЕ носят облекчение, но крият дългосрочни рискове

  1. Процесът на намаляване на инфлацията приключи

  Ръстът в инфлацията в ЦИЕ беше ограничен от социални мерки като по-ниски ставки на ДДС и тавани на цените на енергията. Въпреки че тези мерки ограничиха нарастването на цените през предходните тримесечия, тяхното обръщане предизвиква инфлационен натиск. Базовата инфлация (ако не се отчита енергията и непреработените храни) остава под чертата, което показва, че увеличенията на цените са се разпространили и в други сектори в икономиката. 

  2. Благоприятен пазар на труда

  Възстановяването на потребителското търсене увеличава натиска върху инфлацията. Пазарът на труда остава благоприятен за служителите, като ниската безработица и недостигът на работна ръка предизвикват солиден ръст на заплатите. Това допълнително се засилва от продължаващите увеличения на минималната заплата в страните от региона.

  3. Предпазливи потребители

  Въпреки че компаниите увеличават маржовете си, потребителите остават чувствителни към цените, като често избират по-евтини алтернативи. Докато общите продажби на дребно се възстановяват поради увеличените разходи за ежедневни нужди, продажбите на дълготрайни стоки като електроника и домакински уреди остават по-ниски в сравнение с предходните години.

  4. Потреблението на домакинствата като основен двигател на растежа

  Предстои ниско увеличение на инфлацията в региона на ЦИЕ, но то ще бъде много по-ниско, отколкото рекордните нива от 2023 г. Потреблението на домакинствата, водено от споменатите по-горе фактори, се очаква да ускори регионалния растеж в сравнение с изминалата година. Пълното възстановяване обаче е под натиск от външните пазари.

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  0