• БСК: Липсват стимули за разделно събиране на отпадъците

  БСК: Липсват стимули за разделно събиране на отпадъците

  Има риск за неизпълнение на целите за управлението на битовите отпадъци, сочи проучване на ЕК

  БСК: Липсват стимули за разделно събиране на отпадъците

  Задачата на общините е да създадат стимули за ефективното разделно събиране на отпадъците – например, формиране на такса битови отпадъци, смятат от БСК. Представители на фирми и браншови организации участваха в дискусионна среща „Бизнесът говори за кръгова икономика“, организирана от Българска стопанска камара. Въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ при формиране на такса битови отпадъци и образуването й на база количество ще създаде икономическа мотивация за разделянето, коментира Илиана Павлова - директор „Индустрия и околна среда“ в БСК. Павлова допълни, че е необходимо въвеждането на нови методи за събиране на отпадъците, както и обхващане на всички групи битови отпадъци.

  Съществува риск за неизпълнение на целите във връзка с управлението на битовите отпадъци, а разделното събиране на рециклируемите отпадъци не се провежда ефективно, се посочва в изследване на Европейската комисия. 

  Участниците в срещата се обединиха около идеята за създаване на работна група за промени в Закона за устройство на територията. Към момента няма задължение за осигуряване на места за контейнери за разделно и смесено събиране на отпадъци в жилищните сгради и това затруднява прилагането на принципа „замърсителят плаща“, стана ясно по време на дискусията. Водеща роля в тази работна група ще имат БСК, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България и организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки.

  „Безалкохолната индустрия е твърдо решена да продължи да играе активна роля в подкрепа изграждането на кръгов модел за използването на напълно рециклируеми и ценни материали за нашите опаковки. Оставаме обаче сериозно загрижени за непредвидените и значителни екологични и икономически ефекти от предвижданото задължение за трайно прикрепени капачки към бутилките за напитки, без дори да е налично практическо решение, отговарящо на строгите ни стандарти за безопасност“, заяви  Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. Мярката рискува да разсее фокуса от най-належащите въпроси като повишаване събираемостта, рециклирането, повторното използване на най-благоприятния и най-използвания от индустрията полимер за рециклиране в затворен кръг, сподели още Величкова.

  БСК пластмаса Рециклиране кръгова икономика

  Оценка на новината

  0