• Социалният министър: Многостълбовите пенсионни системи гарантират устойчивостта на доходите след пенсиониране

  Социалният министър: Многостълбовите пенсионни системи гарантират устойчивостта на доходите след пенсиониране

  Бисер Петков се обяви за пълна и непротиворечива законодателна уредба за пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване

  Социалният министър: Многостълбовите пенсионни системи гарантират устойчивостта на доходите след пенсиониране

  Многостълбовите пенсионни системи са най-ефективния начин за гарантиране на устойчивостта и адекватността на доходите след пенсиониране. Наша отговорност е да работим за тяхното усъвършенстване. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на международна конференция на тема „Многостълбовите пенсионни системи в Европа – ползи и бъдеще“.

  Предизвикателството днес е разработването и приемането на пълна и непротиворечива уредба за изплащането на пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване, стана ясно още от думите на Бисер Петков. Той изрази надежда, че постигнатото до този момент ще бъде продължено и надградено до финализиране на работата и приемане на законови промени от парламента.

  Петков  подчерта, че осигуряването на възможност за избор сред различни видове пенсионни продукти ще засили конкуренцията и ще позволи на всеки гражданин да открие и да използва този, който в максимална степен отговаря на неговите предпочитания.

  Социалният министър припомни, че влязлата в сила през 2015 г. реформа в първия пенсионен стълб вече дава резултати за финансовото му стабилизиране. Вследствие на приетите промени финансовата устойчивост на държавното обществено осигуряване се повишава. За 2019 г. се предвижда държавният бюджет да финансира дефицита в осигурителната система с около 3,9 млрд. лв, което е намаление с около 250 млн. лв спрямо 2018 г.

  Бисер Петков многостълбова пенсионна система допълнително задължително пенсионно осигуряване

  Оценка на новината

  5.00