• Българският износ е нараснал с 19 на сто през февруари, на годишна база

  Българският износ е нараснал с 19 на сто през февруари, на годишна база

  Външнотърговското ни салдо продължава да е отрицателно, заради по-големия внос

  Българският износ е нараснал с 19 на сто през февруари, на годишна база

  Износът ни през февруари е за над 4.5 млрд. лв. и се увеличава с 18.9% спрямо същия месец на 2018 година.

  Общият внос на стоки през февруари нараства с 12.6% спрямо същия период на предходната година и надхвърля на 5,1 млрд. лева.

  Така, въпреки доброто ни представяне при експорта, външнотърговското ни салдо продължава да е отрицателно и за февруари 2019 година то е на стойност 501.5 млн. лева

  През периода януари - февруари 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 15% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 2.8 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените щати, Сърбия, Египет и Руската федерация, които формират 51% от износа за трети страни.

  През периода януари - февруари 2019 г. при износа на стоки от България за трети страни най-голям ръст отбелязват секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (85.8%) и „Храни и живи животни“ (65.3%).

  Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - февруари 2019 г. се увеличава с 12.3% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 3.9 млрд. лева.

  При вноса на стоки от трети страни за периода януари - февруари 2019 г. най-голямо увеличение е отчетено в секторите „Храни и живи животни“ (34.9%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (28.6%).

  износ трети страни

  Оценка на новината

  0