• Бизнесът ще оспорва наредбата за касовите апарати в съда

  Бизнесът ще оспорва наредбата за касовите апарати в съда

  От Българската стопанска камара приканват недоволните организации да се присъединят към инициативата

  Бизнесът ще оспорва наредбата за касовите апарати в съда

  Членовете на Българската стопанска камара подеха инициатива за оспорване на промените в наредбата за касовите апарати пред Върховния административен съд (ВАС). Представителите на бизнеса са решили да сигнализират Европейската комисия за нарушения на общностното право, допуснати с разпоредбите на Наредба Н-18.

  От БСК изтъкват, че белият бизнес не е съгласен с разпоредбите на Наредба Н-18, които налагат непосилна административна тежест, създават рискове от санкции и корупционни практики и, като резултат, ограничават малкия и среден бизнес за сметка на големия.

  Основанията за оспорване на наредба Н-18 и сезирането на ЕК, които бизнесът посочва, са: противоречие на разпоредбите на наредба Н-18 с действащото европейско и българско законодателство, основни принципи на правото, дискриминация, увреждане на конкуренцията и др.

  От БСК изчисляват, че разходите за изготвяне на жалбата пред ВАС и сигнала до ЕК, извършването на правни анализи на българското и европейското законодателство, правна аргументация, такси и възнаграждения за процесуално представителство, екип от юристи и експерти, ще възлязат на около 24 500 лева без ДДС. Разходите ще бъдат разпределени между всички организации, сдружения, асоциации и дружества, които подкрепят инициативата, посочват от камарата. По този начин, колкото повече организации се присъединят и подкрепят инициативата на БСК, толкова по-ниски ще са разходите за всяка отделна организация или дружество.

  Към момента инициативата се подкрепя от 183 организации и търговски дружества. Организациите, които още не са се присъединили, но желаят да подкрепят БСК, трябва да декларират своя ангажимент до 25 април.

  БСК ВАС касови апарати Наредба Н-18

  Оценка на новината

  0