• Бизнесът настоява за обществено обсъждане за размера и обхвата на тол таксите

  Бизнесът настоява за обществено обсъждане за размера и обхвата на тол таксите

  Първоначално тол таксите да бъдат по-ниски, и да нарастват постепенно, предлагат работодателите

  Бизнесът настоява за обществено обсъждане за размера и обхвата на тол таксите

  Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП) поискаха широко обществено обсъждане на проекта за въвеждането на „тол таксите“, с участието на всимки засегнати страни. Конкретните предложения на бизнеса са разписани в официално становище, с което те уведомяват компетентните институции.

  Да бъде извършено задълбочено проучване с извършване на оценка на въздействието, която да обхване всички основни фактори, отчитащи бъдещето развитие на републиканската пътна мрежа, равнището на таксите в държавите от основните маршрути на международния автомобилен трафик, преминаващ през нашата страна, поискаха работодателите. Да бъдат взети предвид и алтернативни трасета през Гърция, Македония, Сърбия, също и алтернативен мултимодален транспорт, се посочва още в становището.

  Направените предварителни разчети очертават значително повишаване на тежестта за българските превозвачи и от там – скокообразно нарастване на цената на товарните превози, поради което бизнесът предлага първоначално да бъдат определени по-ниски такси и те постепенно да се увеличават - например в рамките на 5 години да достигнат целевото си равнище, като бъде отчетен и ефектът върху интензивността на трафика и натоварване на републиканската пътна мрежа.

  Една година след въвеждане на „тол таксите“ следва да бъде направена оценка на въздействието от тази мярка и се предприемат коригиращи действия, при необходимост, настоява още бизнесът.

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  0