• Липсата на кадри и корупцията – основен проблем пред германския бизнес у нас

  Липсата на кадри и корупцията – основен проблем пред германския бизнес у нас

  Нараства песимизмът за състоянието на българската икономика през 2019 година

  Липсата на кадри и корупцията – основен проблем пред германския бизнес у нас

  Оптимизмът на бизнеса, че състоянието на българската икономика ще се подобри през 2019 година, регистрира рязък спад. Това показват данните от годишната анкета на Германско-българската индустриално тълговска камара. Само 25% от запитаните фирми вярват, че ще има подобрение. За сравнение през 2018 г. процентът на оптимистично настроените е бил 44%.

  По-голямата част от участниците в допитването (51%) оценяват икономическата обстановка в България като задоволителна. 57% от анкетираните заявяват, че състоянието на предприятията им ще се подобри през тази година, като 35% разчитат на повишаване на износа, а 37% планират повече инвестиции през 2019 г.

  Проблемът с недостига на квалифицирани кадри определено създава проблеми за бизнеса, изразяващи се главно в намаляване на производството и увеличаване разходите за труд. През 2019 година 31% от компаниите планират да наемат нови служители, докато 5% най-вероятно ще се разделят с част от персонала си. За сравнение – през изминалата година увеличаване на броя на служителите са планирали 48%, а съкращение – 7% от запитаните.

  Намалява удовлетвореността по отношение цената на работната ръка, където 39% от компaниите са доволни или много доволни. За сравнение през изминалата година доволните са били 50%. 63% от компаниите изпитват трудности при осигуряването на квалифицирани работници. Работодателите планират средно увеличение на работните заплати с 8,6%, като най-голямо покачване се очаква в сферата на услугите. 39% от работодателите не са доволни от цената на електроенергията в България..

  Безспорна е удовлетвореността на компаниите от членството на България в Европейския съюз – 89%. Увеличава се положителната нагласа към въвеждането на единната европейска валута. Повече от половината запитани - 53%, искат въвеждането на еврото, 31% са на противоположното мнение. Половината от анкетираните заявяват, че излизането на Великобритания от ЕС няма да окаже директно влияние върху дейността на компаниите им.

  Най-голямото недоволство на компаниите е провокирано от борбата с корупцията и престъпността. Цели 62% от анкетираните заявяват, че са необходими повече усилия в тази област. 54% са недоволните от непрозрачността при обществените поръчки.

  Страната ни е в дъното на класацията по отношение качеството на академичното образование. Реформи са необходими и при професионалното образование, показват резултатите от анкетата.

  Германия е най-важният чуждестранен пазар за българска продукция. През миналата година износът на България към Германия е на стойност 4,29 млрд. евро и има ръст от 12,3% спрямо 2017 г. Германският внос в България през 2018 г. се равнява на 3,87 млрд. евро. Или с 7,8% повече от предходната година. Търговският обмен между България и Германия за 2018 г. е достигнал нов рекорд: близо 8,26 млрд. евро. При това българският износ към Германия изпреварва вноса от Германия, което означава, че след 2013 г. и 2017 г. България за трети път от началото на прехода има положителен търговски баланс с Германия.

  Данните на БНБ за 2018 г. показват нарастване на германските преки инвестиции в България: 184,7 млн. евро . Така Германия е вторият най-голям инвеститор в страната ни след Холандия. За сравнение нивото през 2017 г. беше 130,7 млн. евро.

  На въпроса „Бихте ли инвестирали отново в България?“ 88% от анкетираните фирми отговарят положително, с което се запазва удовлетвореността им от миналата година.

  Германски бизнес анкета

  Оценка на новината

  0