• ЕК може да санкционира България за неприлагането на принципа „замърсителят плаща“ при такса „битови отпадъци“

  ЕК може да санкционира България за неприлагането на принципа „замърсителят плаща“ при такса „битови отпадъци“

  Европейската комисия информира за възможната санкция Българската стопанска камара, в отговор на жалба от работодателската организация

  ЕК може да санкционира България за неприлагането на принципа „замърсителят плаща“ при такса „битови отпадъци“

  Европейската комисия е възложила проучване за прилагането на принципа „замърсителят плаща“ във всички държави-членки на ЕС, включително в България. Това проучване е завършено и резултатите са в процес на обработка и преценка, информираха от Българската стопанска камара. Комисията, представлявана от Главна дирекция „Околна среда“,  е изпратила писмо до БСК, в което пише, че институцията „няма да се колебае да предприеме действия срещу държавите-членки, в които националното законодателство и/или практика не са в съответствие с принципа „замърсителят плаща“.

  Повод за писмото е жалба до Европейската комисия, заведена от БСК срещу определянето на таксата за битови отпадъци в България на основата на стойността на имота или балансовата стойност на активите, вместо на количеството генерирани отпадъци.

  В писмото си Еврокомисията информира, че службите на Комисията са разглеждали обстойно жалбата и са установили, че българското законодателство предвижда конкретни мерки за прилагане на принципа „замърсителят плаща“ от 2015 г., но националните власти няколко поредни години отлагат влизането в сила на тези мерки. „Според информацията, с която Комисията разполага, последните изменения на Закона за местните данъци и такси осигуряват подходяща методология за изчисляване на таксата за битови отпадъци. За съжаление, националните власти решиха още повече да отложат влизането в сила на съответните разпоредби – до 2022 г.“, се уточнява в писмото.

  Поради факта, че вече е извършено общоевропейско проучване на проблема, службите на Комисията са взели решение да прекратят разследването по повод жалбата на БСК, но ако е необходимо, ще предприемат действия срещу България по тяхна инициатива, информират от работодателската организация.

  От БСК напомнят, че от 2003 година се борят за промяна в методологията за изчисляване на такста „смет“. През 2015 година бяха приети промени в законодателството, с които се променя начинът за изчисляване на таксата за битови отпадъци, в съответствие с желанията на бизнеса, но влизането в сила на законовите промени се отлага неколкократно, като последното отлагане е за 2022 г.

  Българска стопанска камара европейска комисия такса за изчисляване на битови отпадъци

  Оценка на новината

  0