• На 22 май стартира новата програма за енергийна ефективност

  На 22 май стартира новата програма за енергийна ефективност

  За първи път представители на бизнеса също ще могат да кандидатстват за еврофинансиране в тази област

  На 22 май стартира новата програма за енергийна ефективност

  На 22 май ще бъде официално открита новата европрограма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, съобщиха от Министерството на енергетиката. С предвидените средства – приблизително 33 млн. евро – ще бъдат финансирани дейности за улично осветление, оползотворяване на геотермална и хидро- енергия за отопление или охлаждане, включително промишлени цели; енергийна ефективност в сградите, и други. За първи път през настоящия програмен период бенефициенти могат да бъдат и представители на бизнеса, които искат да подобрят ефективността на своите производства.

  Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.  Бюджетът на програмата у нас е увеличен двойно през настоящия програмен период. От предвидените 33 млн. евро, 28 милиона са безвъзмездна помощ.

  По време на официалното представяне на програмата в Националния дворец на културата ще бъдат обявени отделните области на подкрепа, както и опитът на Норвегия и Исландия, които са партньори по програмата. Предвидени са и двустранни срещи за създаване на партньорства между потенциални бенефициенти от България и партньори от норвежка и исландска страна.

  европрограма „Възобновяема енергия енергийна ефективност и енергийна сигурност“

  Оценка на новината

  0