• Бизнесът отправи остри критики към управлението на енергийния сектор

  Бизнесът отправи остри критики към управлението на енергийния сектор

  Работодателските организации с отворено писмо до премиера, заради проблеми на електроенергийния пазар

  Бизнесът отправи остри критики към управлението на енергийния сектор

  Бизнесът, в лицето на национално представените работодателски организации, изрази острото си недоволство от случващото се на свободния енергиен пазар. Случващото се с цените на електроенергията  допълнително поставя под риск производството, растежа, инвестициите и конкурентоспособността на индустрията, отбелязват в отворено писмо до премиера Бойко Борисов работодателските организации.

  "Липсват каквито и да било усилия за намаляване на разходите на държавните централи в АЕЦ, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД и НЕК ЕАД, както и осигуряване на тяхното поне средносрочно бъдеще. Крайно неефективното управление на държавните централи води, от една страна, до високи цени на свободния пазар на електроенергия, а от друга - до високи загуби на някои от централите. Категорично заявяваме, че комбинацията от това прехвърляне на проблемите на енергетиката към индустрията, от една страна, и свиващото се бизнес потребление, от друга страна, ще е пагубно за икономиката на България". Това са само част от констатациите в писмото на бизнеса.

  Работодателите се оплакват още, че високите цени от последните дни са породени от резки спадове на предлагането на електроенергия от страна на НЕК ЕАД.  „За 07.05.2019 г. предлагането от НЕК е за 13 477 МВтч, цената е 79,41 лв. за МВтч. За 08.05.2019 г. предлагането от НЕК е за САМО 4 309 МВтч, което формира цена от 164,60 лв. За 09.05.2019 г. НЕК отново предлага 4 309 МВтч и цената е 130,56 лв.“, аргументират се представителите на бизнеса, като посочват, че цените на електроенергия в България за последните 2 дни са най-високите в целия ЕС.

  Ето и точните искания, които работодателските организации отправят в писмото си:

  "Като представители на работодателите от индустриалния сектор ние:

  Категорично се противопоставяме на неадекватното поведение на НЕК ЕАД, което е системно и очевидно няма да се промени без смяна на ръководството.

  Настояваме да се преодолее изкуствения дефицит като дружествата от БЕХ оферират на сегмент „Ден напред“ адекватни количества при ценова структура, аналогична на утвърдената по ангажимента с Европейската комисия. Оценяваме този дефицит на около 80-100 МВт, което е дори под капацитета на малък блок от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД.

  Настояваме за преструктуриране на НЕК ЕАД чрез разделяне на дейностите по обществена доставка и по производство и търговия с електрическа енергия с цел избягване на манипулации.

  Настояваме за създаване на условия за реална конкуренция между производителите на електроенергия, предприемане на мерки за преструктуриране на държавния сектор в енергетиката, пазарна интеграция със съседни страни във всички пазарни сегменти.

  Настояваме за адекватни компенсации за индустрията, включително за индиректните разходи за емисии".

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  0