• Потребителското доверие се понижава с 0.7% за последните три месеца

  Потребителското доверие се понижава с 0.7% за последните три месеца

  Пониженото доверие се дължи изцяло на нагласите сред градското население, показват данните на НСИ

  Потребителското доверие се понижава с 0.7% за последните три месеца

  През април 2019 година доверието на потребителите се понижава с 0.7 пункта в сравнение с януари, като това се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население, отчита националната статистика.

  По отношение на икономическата ситуация в страната, през последната година се наблюдава известно влошаване в оценките на живеещите в градовете, за разлика от хопата в селата, чиито нагласи са по-малко негативни. В същото време обаче, прогнозите за следващите дванадесет месеца и на градското, и на селското население са по-неблагоприятни.

  Мненията на потребителите за финансовото състояние на техните домакинства през изтеклата година, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, са по-негативни в сравнение с три месеца по-рано.

  Относно безработицата в страната през следващите дванадесет месеца, прогнозите се изместват към по-умерените мнения.

  Потребителите продължават да считат, че през последната година има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо спрямо оценките, регистрирани през януари. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

  Последната анкета отчита известно подобрение на общата оценка да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба към настоящия момент. Намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца също са благоприятни. Малко по-позитивна е и нагласата на селското население по отношение на извършването на разходи за „покупка на кола“ през следващите дванадесет месеца.

  НСИ потребителско доверие

  Оценка на новината

  0