• Годишният ръст на промишленото производство е 2.8% през март

  Годишният ръст на промишленото производство е 2.8% през март

  На месечна база обаче, производството в промишлеността регистрира почти 1% спад

  Годишният ръст на промишленото производство е 2.8% през март

  На годишна база българското промишленото производство през март регистрира ръст от 2.8%, сочат предварителните данни на Националния статистически институт. Производството в промишлеността обаче намалява през март спрямо февруари с 0.9%.

  През март намаление на месечна база е регистрирано в добивната промишленост - с 10.9%, и в преработващата промишленост - с 1.2%, а увеличение с 1% - в енергетиката.

  По-значителен спад през март се наблюдава при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 12.2%, производството на метални изделия (без машини и оборудване)- с 11.8%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - със 7.1%.

  По-съществено увеличение за месеца има има при производството на тютюневи изделия - с 12.5%, както при производствата на облекло и на изделия от други неметални минерални суровини - по 2.8%.

  Годишният ръст се дължи на увеличеното производство в преработващата промишленост - с 5.5%, и в добивната промишленост - с 2.0%, докато в енергетиката е отчетен спад със 7.6%.

  Най-много за година нараства производството на превозни средства, без автомобили - с 34%. Най-голямо намаление за същия период е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 27%.

  НСИ промишлено производство

  Оценка на новината

  0