• Българският износ за ЕС с над 9% годишен ръст за януари и февруари

  Българският износ за ЕС с над 9% годишен ръст за януари и февруари

  През първите три месеца на 2019-та външнотърговското ни салдо е отрицателно и е на стойност 1.3 млрд. лева

  Българският износ за ЕС с над 9% годишен ръст за януари и февруари

  Българският износ за ЕС регистрира над 9% годишен ръст за януари и февруари. Увеличението е в размер на 6.33 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.4% от износа ни за държавите - членки на ЕС. През февруари 2019 г. износът на България за ЕС е нараснал със 17.4% спрямо същия месец на предходната година, и е в размер на почти 3.2 млрд. лева.

  При износа на България за ЕС за разглеждания период, на годишна база най-голям ръст се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (95.4%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (38.8%). Най-голям спад има в сектора „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (17.4%).

  Вносът на България от ЕС през периода януари - февруари 2019 г. се увеличава с 1.4% спрямо същия период на предходната година и достига 6.2 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

  По отношение на износа на България за трети страни през първото тримесечие на 2019 г., нарастването е с 13.4% в сравнение със същия период на предходната година, и е на стойност 4.3 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 51.4% от износа за трети страни. При износа ни за трети страни най-голям ръст на годишна база е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (55.3%) и „Храни и живи животни“ (43.1%).

  Вносът на стоки в България от трети страни за периода се увеличава с 11.2% в сравнение с 2018 г. и е на стойност 5.5 млрд. лева. Най-големите вносители у нас за разглеждания период са Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

  През периода януари - март 2019 г. от България са изнесени стоки на обща стойност 13.9 млрд. лв., което е с 8.9% повече в сравнение със същия период на 2018-та. Вносът в страната за същия период е на стойност 15.25 млрд. лв. Така, общото ни външнотърговско салдо продължава да е отрицателно за периода януари - март 2019 г., и е на стойност 1.31 млрд. лева.

   

  внос износ ЕС трети страни външнотърговско салдо

  Оценка на новината

  0