• Разходите на българите изпреварват ръста в доходите

  Разходите на българите изпреварват ръста в доходите

  През първото тримесечие на годината доходът на лице от домакинството нараства с 8%, а разходът – с 11 на сто

  Разходите на българите изпреварват ръста в доходите

  През първото тримесечие на 2019 година доходите на домакинствата у нас нарастват, но разходите ги изпреварват, показват данните на НСИ. Ако доходът средно на лице от домакинство през този период е е 1519 лв. и нараства с 8% на годишна база, то средният разход е 1403 лв. и се увеличава с цели 11 на сто . 

  В структурата на общия доход с най-висок дял e работната заплата (57.6%), следвана от доходите от пенсии (27.9%) и от самостоятелна заетост (6.4%). Спрямо първото тримесечие на 2018 г. делът на дохода от работна заплата се увеличава с 1.3%, доходът от пенсии - с 0.9 %, а доходът извън работната заплата намалява с 0.7 на сто.

  В номинално изражение през първото тримесечие на 2019 г., в сравнение със същия период на 2018 г., доходите  на домакинствата се променят, както следва:

  • Доходът от работна заплата нараства от 792 на 874 лв.(с 10.4%).
  • Доходите от пенсии се увеличаватот 380 на 424 лв. (с 11.5%).
  • Доходът от самостоятелна заетост нараства от 94 на 96 лв. (с 2.3%).
  • Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 41 на 35 лв. (с 14.3%).

  В структурата на общия разход с най-голям дял са разходите за храна (30.2%), следвани от разходите за жилище (18.2%), данъци и социални осигуровки (14%) и транспорт и съобщения (12.1%).

  В парично изражение разходите на домакинствата в рамките на едногодишен период  се променят, както следва:

  • Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 384 на 423 лв. (с 10.2%).
  • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 53 на 59 лв. (с 9.9%).
  • Разходите за облекло и обувки се увеличават от 35 на 42 лв. (с 19.6%).
  • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома)  нарастват от 233 на 255 лв. (с 9.4%).
  • Разходите за здравеопазване се увеличават от 75 на 84 лв. (с 12.0%).
  • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 150 на 170 лв. (с 13.3%).
  • Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 43 на 49 лв. (с 15.0%).
  • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 177 на 196 лв. (с 10.2%).
  доходи Домакинства Разходи НСИ

  Оценка на новината

  0