• Електроенергийният системен оператор работи по пет проекта от общ европейски интерес

  Електроенергийният системен оператор работи по пет проекта от общ европейски интерес

  Общата дължина на новите електропроводи е 467 километра на стойност 245 млн. евро, от които 102 млн. евро безвъзмездно еврофинансиране

  Електроенергийният системен оператор работи по пет проекта от общ европейски интерес

  С осъществяването на проектите от общ европейски интерес от страна на Електроенергийния системен оператор ще се отговори на основните инфраструктурни нужди за повишаване преносната способност на електроенергийната система в Югоизточна Европа по направление Север-Юг. Това заяви енергийният министър Теменужка Петкова по време на днешния парламентарен контрол. Енергийният министър поясни, че общата дължина на новите електропроводи e приблизително 467 километра с инвестиционна стойност 245 млн. евро. „Към момента ЕСО ЕАД има сключени споразумения за безвъзмездно финансиране с европейски средства на стойност над 102 милиона евро или приблизително 42% от общата им инвестиционна стойност“, добави тя.

  Проектите се изпълняват в пакет, като началото бе поставено на 22 ноември 2018 г. с откриването на строителството на съоръженията за присъединяване на новия вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас, в подстанция „Бургас“. Тази седмица от Електроенергийния системен оператор поставиха началото на изграждането на вътрешния електропровод 400 kV от подстанция „Марица Изток“ до подстанция Бургас.

  По думите на Теменужка Петкова въвеждането в експлоатация също предстои да бъде изпълнено поетапно. Ще се започне през 2020 година с електропровода между подстанция „Марица Изток“ и „ТЕЦ Марица изток 3“, последван през 2021 година от останалите три вътрешни електропровода, и в началото на 2023 година -  с междусистемния електропровод от подстанция „Марица Изток“ в България до подстанция „Неа Санта“, Гърция.  

  Проектите, реализирани от ЕСО, са обединени в две основни групи. Първата, включва междусистемния електропровод 400 kV между България и Гърция от подстанция „Марица Изток“ до подстанцията „Неа Санта“, и вътрешните електропроводи у нас. Втората група предвижда подсилване на междусистемната свързаност между Република България и Република Румъния и включва проекта за изграждане на електропровод 400 kV между подстанция „Варна“ и подстанция „Бургас“ на българска територия, и два електропровода на румънска територия.

   

  ЕСО проекти от общо европейски интерес

  Оценка на новината

  0