• Туристическите пътувания у нас намаляват с над 7 на сто в началото на годината

  Туристическите пътувания у нас намаляват с над 7 на сто в началото на годината

  Преобладаващата част от българите – близо 80%, са пътували само в страната, показват данните на НСИ

  Туристическите пътувания у нас намаляват с над 7 на сто в началото на годината

  През първото тримесечие на 2019 г. 929 000 български граждани  са пътували с цел туризъм. Преобладаващата част от тях – над 78%, са пътували само в страната, близо 18% - само в чужбина, а 3.9% са пътували както в страната, така и в чужбина. На годишна база, броят на пътувалите лица се понижава със 7.3 на сто, сочат данните на Националния статистически институт.  

  През първото тримесечие на 2019 г. най-много са пътували българите на възраст между 25 и 44 години – 417 600, или 45% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 25 - 44 години - 80.3% от пътувалите са в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на лицата на възраст 15 - 24 години е най-голям – почти 28% от пътувалите попадат в тази възрастова група.

  По-голямата част от туристическите пътувания, както в страната (45.4%), така и в чужбина (61.4%), са били с цел „почивка и екскурзия“.

  При пътуванията в страната най-много пари хората са похарчили за храна - 33.7%, докато в чужбина най-значителни се оказват разходите за транспорт - 35.1%.

  През първото тримесечие на 2019 година средният разход при пътуване с лична цел е 195.68 лв. в страната и 556.10 лв. в чужбина. При пътуване с професионална цел българинът е харчил средно 160.4 лева , нс и 1172.47 лева зад граница.

  туристически пътувания страната чужбина

  Оценка на новината

  0