• Управляващите решиха как да се разпределят парите по новата програма за енергийна ефективност

  Управляващите решиха как да се разпределят парите по новата програма за енергийна ефективност

  Енергийната ефективност и оползотворяването на геотермална енергия в промишлеността се финансира със средства в размер на 2.5 млн. евро

  Управляващите решиха как да се разпределят парите по новата програма за енергийна ефективност

  Днес беше даден официалния старт на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“. По програмата ще бъдат финансирани проекти за близо 33 млн. евро, като бюджетът й е увеличен двойно в сравнение с предишния програмен период. Тогава бенефициентите разполагаха с 15.6 млн. евро.  С предвидените средства ще бъдат финансирани дейности за улично осветление, оползотворяване на геотермална и хидро- енергия, енергийна ефективност в сградите, и други. Новост през настоящия програмен период е, че за първи път бенефициенти по програмата могат да бъдат и представители на бизнеса, които искат да подобрят ефективността на техните производства.

  За какво ще се използват средствата по новата програма?

  Общините и ВиК дружествата могат да разчитат на финансиране в размер на 3.5 млн. евро по процедурата за ефективно използване на хидроенергийния потенциал. Използването на геотермална енергия за отопление и охлаждане ще бъде подпомогнато със средства в размер на 3.4 млн. евро –по тази процедура бенефициенти могат да бъдат държавата и общините. С 8.2 млн. евро ще се финансират проекти за рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура. За подобряване на енергийната ефективност в сгради са отделени 10.7 млн. евро. Енергийната ефективност и оползотворяването на геотермална енергия в промишлеността се финансира със средства в размер на 2.5 млн. евро. Още около 1.1 млн. евро са предвидени за малки грантови схеми за обучения. Агенцията за устойчиво енергийно развитие ще получи 350 хил. евро за извършване на проучване за хидроенергийния потенциал, а Националната електрическа компания – 2.47 млн. евро за система за прогнозиране, контрол и управление на състоянието на водно-електрическите централи и язовирите.

  Основната цел на програмата е намаляването на въглеродната интензивност на енергетиката ни и повишаването на сигурността на доставките, изтъкват от енергийното министерство.

  енергийна ефективност и енергийна сигурност“ програма „Възобновяема енергия геотермална енергия

  Оценка на новината

  0