• Българската икономика e сред най-неконкурентоспособните

  Българската икономика e сред най-неконкурентоспособните

  В годишника на световната конкурентоспособност за 2019-та страната ни заема 48-то място от 63 страни

  Българската икономика e сред най-неконкурентоспособните

  През 2019 г. България заема 48-то място по конкурентоспособност от 63 страни, като по този начин родната икономика си остава сред най-неконкурентоспособните.Това показва класацията „Годишник на световната конкурентоспособност” 2019 на Института за развитие на управлението – Швейцария. Данните бяха разпространени от Центъра за изследване на демокрацията. С нареждането си на 48-то място тази година България постига подобрение от седем позиции спрямо 2015 година, но в сравнение с 2009 година резултатите ни се влошават, отчита анализът.

  Според годишника на световната конкурентоспособност за 2019-та българската икономика, теглена от ЕС, продължава бавно да се възстановява, но без да блести. Дългосрочните фактори за конкурентоспособност на нашата икономика остават устойчиво ниски, което прави вероятността за пробив в близките години много малка. Резултатите ни могат да се подобрят, само ако българските правителствени и бизнес лидери коригират съществено политиките си, се посочва в анализа.

  В годишника за конкурентоспособността на Института за развитие на управлението в Швейцария са посочени основните предизвикателства и възможности за подобряване на конкурентоспособността на България за 2019 година:

  - По-силна подкрепа за съдебната система и контрол върху корупцията;

  - Полагане на допълнителни усилия за ограничаване на неформалната икономика;

  - По-бързо провеждане на структурните реформи за присъединяване към ERM II и банковия съюз.

  - Повече усилия и действия за реформирането на енергийния сектор;

  - Осигуряване на квалифицирана работна ръка.

  Подобрението в глобалната икономическа среда допринесе за възстановяването на икономическия растеж на България. Страната обаче продължава да разчита на тясна база от фактори за своята конкурентоспособност - предимно на ниските разходи, което я прави уязвима за отрицателни шокове в отношенията с основните ѝ търговски партньори в ЕС и Турция, посочват анализаторите. Според тях, вътрешното търсене е било основният двигател на растежа през 2017-2018 г. и се очаква то да остане такова през 2019-та и 2020 г. В анализа се подчертава още, че инвестиционното финансиране от структурните фондове на ЕС дава тласък както на частните, така и на публичните инвестиции у нас. Същевременно обаче, то създава среда на зависимост, която измества редица частни инвестиции и кара компаниите да обявяват изкуствено раздути разходи за научно-изследователска и развойна дейност, които икономиката няма да може да поддържа извън финансирането от ЕС, предупреждават икономистите.

  България беше включена в класацията „Годишник на световната конкурентоспособност” през 2006 г. с подкрепата на Центъра за изследване на демокрацията. Класацията предоставя ежегодно анализи на конкурентоспособността на над 60 икономики в света и се следи от бизнеса и инвеститорите. 

  Годишник на световната конкурентоспособност Института за развитие на управлението в Швейцария ентър за изследване на демокрацията

  Оценка на новината

  5.00