• Туристическите нощувки у нас се увеличават с над 7 на сто за година

  Туристическите нощувки у нас се увеличават с над 7 на сто за година

  Приходите от нощувки през април нарастват с почти 10% на годишна база

  Туристическите нощувки у нас се увеличават с над 7 на сто за година

  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване у нас, регистрирани през април 2019 г., е близо 963 хил., или със 7.6% повече в сравнение с предходната година. Това показват данните на националната статистика. Най-голямо увеличение на нощувките (с 12.3%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

  Приходите от нощувки през април 2019 г. достигат 51.7 млн. лв., което е с почти 10% повече в сравнение със същия месец на 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 14.5%, така и от чужденци - с 6%.

  През април 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77% от общия брой нощувки на чужди граждани и почти 37% - от нощувките на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15% от нощувките на чужди граждани и близо 32% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.9% и 31.4%.

  Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през април се увеличава с 4.3% в сравнение със същия месец на 2018 година, като достига 450.7 хиляди. Регистрирано е увеличение както при българските граждани, така и при чуждите - с над 4 на сто.

  През април 2019 г. в страната са функционирали над 2000 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи, и други. Броят на стаите в тях е 74.6 хил., а на леглата – почти 158 хиляди. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 0.7%, а на леглата в тях - с 10%.

  Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2019 г. е 22.9%, като се увеличава с почти 1% на годишна база. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 26.6%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 23.8%, и с 1 и 2 звезди - 16.5%.

  туризъм Нощувки

  Оценка на новината

  0