• Мобилността - тема на българското участие в Световното изложение в Дубай 

  Мобилността - тема на българското участие в Световното изложение в Дубай 

  Министерството на икономиката обяви обществена поръчка за цялостна организация на българското участие на Световното изложение в Дубай на стойност 5 700 000 лв. без ДДС

  Мобилността - тема на българското участие в Световното изложение в Дубай 

  България ще представи своя павилион и цялостен образ по време на Световното изложение в Дубай - ЕКСПО 2020, в рамките на темата за Мобилността. Това обявиха от икономическото министерство, което е официалният организатор на българското участие. Към настоящия момент България най-добре се вписва в темата за мобилността, тъй като тя отчита нашето стратегическо географско положение - от гледна точка на транспортни коридори, достъп до пазари и културни влияния, както и утвърждаването през последните години на България като страна с висок технологичен капацитет, аргументират решението си от министерството. EXPO 2020 в Дубай ще се проведе в периода 20 октомври 2020 г. – 10 април 2021 г., като участието си в него са потвърдили 190 държави, включително България. Световното изложение в Дубай е най-голямото международно изложение в света, организирано през периоди от 5 години, с което се цели държавите да покажат своите най-важни икономически, културни и технологични постижения.

  Подтема „Мобилност“ се фокусира върху по-интелигентно и по-продуктивно движение на хора, стоки и идеи, като се занимава с области като транспорт, пътуване и проучване, лична мобилност, логистика и цифрова връзка. Подтемата обхваща движението, скоростта и мащаба на напредъка и прогреса, които могат да бъдат постигнати със способността за физическо и виртуално свързване. Посланието е, че чрез създаването на по-интелигентни и по-ефективни връзки се ускорява напредъка.

  Амбицията на организаторите е участието на страната ни в ЕКСПО 2020 да засили позициите на България като логистичен и културен хъб между Европа и Азия, и да осигури по-добър достъп до регионите на Близкия Изток, Африка и Южна Азия и техните пазари.

  Темата на ЕКСПО 2020 е: „Свързвайки умовете, създаваме бъдещето“. Подтемите на изложението са „Мобилност“ – как можем да реализираме потенциала и мечтите си за бъдещето, „Възможност“ – как можем да стигнем до хората и ресурсите, необходими за постигане на този потенциал, и „Устойчивост“ – как да преследваме мечтите и целите си мъдро, защитавайки нуждите на бъдещите поколения. На изложенията се представят държавите, при съобразяване с темата и подтемите на изложението.

  От 190 държави участници в ЕКСПО 2020 в Дубай, 85 ще изградят самостоятелно своите павилиони, като Германия, Италия, Австрия и Полша. Други страни, подобно на България ще наемат изградени от Организатора павилиони и ще имат задължението да разработят и завършат цялостното им вътрешно оформление.

  Германия ще изгради своя павилион в подтема „Устойчивост“ на площ от 4600 кв.м., като за участието си в ЕКСПО 2020 страната е отделила бюджет от 50 млн. евро. Държавите с наети павилиони са предвидили бюджети от порядъка на 4 млн. евро (Естония) – 4.5 млн. евро (Хърватия) за своето участие в ЕКСПО 2020, информират от икономическото ведомство. България вече е обявила обществена поръчка за цялостна организация на нашето участие и вътрешно изграждане на павилиона на стойност 5 700 000 лв. без ДДС, дейностите по която включват разработване на концепция на българския павилион, неговото изграждане, поддръжка и демонтаж, както и организирането на събития в рамките на  целия период от 6 месеца на ЕКСПО 2020 за представянето на България.

   

  Дубай ЕКСПО 2020

  Оценка на новината

  0