• Износът ни расте по-бързо от вноса в месеците от януари до април

  Износът ни расте по-бързо от вноса в месеците от януари до април

  Въпреки това външнотърговското ни салдо за първите четири месеца на годината остава отрицателно в размер на 1.9 млрд. лв.

  Износът ни расте по-бързо от вноса в месеците от януари до април

  През периода януари - април 2019 г. от България са изнесени стоки за над 18.6 млрд. лв., което е с 9.5% повече в сравнение със същия период на предходната година. За същия период в страната ни са внесени стоки на стойност 20.6 млрд. лв., или с 4.6% повече спрямо същия период на 2018 година. Общото външнотърговско салдо е отрицателно и е на стойност 1.9 млрд. лева, сочат данните на националната статистика.

  За първите три месеца на годината износът на България за ЕС нараства със 7% на годишна база и е в размер на 9.6 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.3% от износа за държавите - членки на ЕС.

  При износа на България за ЕС най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (75.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (8.4%).

  Вносът на България от ЕС за първите три месеца на годината се увеличава с 0.3% спрямо същия период на предходната година и достига 9.8 млр. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария.

  Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - март 2019 г. е отрицателно и е на стойност 210.7 млн. лева.

  За първите четири месеца на 2019-та износът на стоки от България за трети страни нараства с 14.7% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 5.9 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 51.9% от износа за трети страни.

  При износа на стоки от България за трети страни в разглеждания период най-голям ръст се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (54.8%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (40.2%).

  Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - април 2019 г. се увеличава с 9.1% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 7.3 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет.

  Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - април 2019 г. е отрицателно и е в размер на почти 1.4 млрд. лева.

  внос износ

  Оценка на новината

  0