• Европейският орган по труда ще бъде в Братислава

  Европейският орган по труда ще бъде в Братислава

  София загуби надпреварата за седалище на новата европейска служба

  Европейският орган по труда ще бъде в Братислава

  Седалището на Европейския орган по труда ще бъде в столицата на Словакия – Братислава, решиха държавите членки на Европейския съюз.

  Комисарят за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен приветства решението: “Поздравявам град Братислава и правителството на Словакия с избирането на града за седалище на Европейския орган по труда. От началото на мандата ми мой приоритет бе справедливата трудова мобилност. Това налага правила, които са справедливи, ясни и ефективно прилагани. Европейският орган по труда е най-важният елемент от тази дейност. Той ще подпомогне трудовата мобилност и ще предостави на държавите членки на ЕС инструментите, от които се нуждаят, за да си сътрудничат по-ефективно в борбата с измамите и злоупотребите.”

  Другите столици, които участваха надпреварата за домакинство на Европейския орган по труда, бяха София (България), Никозия (Кипър) и Рига (Латвия).

  Органът ще започне работа в Брюксел от октомври, докато бъде преместен в града, избран за негово седалище.

  Препамняме, че председателят Юнкер обяви идеята за създаването на Европейски орган по труда в своята реч за състоянието на Съюза през септември 2017 г. След днешното окончателно приемане на учредителния регламент Органът ще бъде сформиран и действащ през 2019 г. и ще започне да оперира с пълен капацитет през 2024 г. През октомври ще бъдат представени съставът на управителния съвет и работната програма на Европейския орган по труда.

  Словакия Европейски орган по труда

  Оценка на новината

  0