• Новата програма „Цифрова Европа“ с бюджет от 9.2 милиарда евро

  Новата програма „Цифрова Европа“ с бюджет от 9.2 милиарда евро

  Българският еврокомисар за цифровата икономика и общество Мария Габриел откри в Букурещ най-голямото европейско събитие в областта на цифровите технологии – Цифровата асамблея

  Новата програма „Цифрова Европа“ с бюджет от 9.2 милиарда евро

  В румънската столица Букурещ се провежда 8-ото издание на Цифровата асамблея. Събитието, организирано съвместно от Комисията и румънското председателство на Съвета на Европейския съюз, събира представителите на държавите-членки на ЕС, със заинтересованите страни от промишлеността, академичната сфера и гражданското общество.

  Българският еврокомисар Мария Габриел, която откри асамблеята, открои три нива на действие за изграждането на справедливо цифрово общество, в което всеки има равни възможности. На първо място тя постави цифровата инфраструктура и необходимостта от целеви инвестиции. Това е една от основните цели и на новата програма „Цифрова Европа“ с бюджет от 9.2 милиарда евро по предложение на българския еврокомисар. Отвъд инфраструктурата, Мария Габриел открои нуждата от подобряване на цифровите умения, тъй като съвсем скоро 90% от работните места ще изискват базово ниво на цифрови умения. Към момента 44% от европейците не притежават такива. В новата европейска цифрова програма са заделени 700 милиона евро за придобиване на високи цифрови умения. Според комисаря, равните възможности в цифровата сфера зависят и от способността на всеки един да взима информирани решения и да може да отсява вярната от невярната информация.

   „Завършването на цифровия единен пазар е отговорът, който даваме, за да имаме по-голямо разнообразие от онлайн услуги на конкурентни цени, да се даде възможност на малките и средните предприятия да генерират новаторски идеи и продукти. Работихме бизнесът да се възползва от свободния поток на нелични данни, за да расте и създава работни места. Работихме за по-добра киберсигурност с цел запазване на доверието в онлайн средата. Нашата работа обаче не спира дотук. Цифровият единен пазар представлява солидна основа за бъдещето на един динамично развиващ се свят. Продължавайки да работим заедно ще можем да реализираме успешната цифрова трансформация, която работи за хората и бизнеса“, заключи българският еврокомисар Мария Габриел.

  Три ключови инициативи се представят на Цифровата асамблея 2019:

  • съвместна декларация на няколко държави членки за изграждането на квантова комуникационна инфраструктура, която ще позволи предаването и съхраняването на информация и данни по напълно сигурен начин, както и интегрирането на квантовите технологии и системи в конвенционалните комуникационни инфраструктури;
  • приемането на окончателния доклад на работната група по цифрова икономика на Европейски съюз — Африкански съюз, с политически препоръки и конкретни действия за укрепване на сътрудничеството по цифровите въпроси между двата континента;
  • нов инвестиционен механизъм за разрастване на стартиращите цифрови предприятия в Централна, Източна и Югоизточна Европа. Европейската комисия, заедно с Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие, както и Световната банка и Международната финансова корпорация, ще постави началото на инициативата за цифрови иновации и разрастване („Digital Innovation and Scale-up Initiative“). Това ще бъде първият регионален инвестиционен механизъм, предназначен специално за цифровите иновации и разрастването на стартиращите цифрови предприятия в Централна, Източна и Югоизточна Европа. Първата фаза на програмата ще продължи пет години с очакван общ бюджет от 600 млн. евро и общ целеви инвестиционен обем в размер на 1,8 млрд. евро.

   

  Цифрова асамблея Мария Габриел

  Оценка на новината

  0