• Бизнесът иска НЕК да продава тока от малките ВЕИ на борсата „Ден напред“

  Бизнесът иска НЕК да продава тока от малките ВЕИ на борсата „Ден напред“

  В края на миналата седмица беше обявен търг за продажба на електроенергия от НЕК ЕАД на платформата за двустранни договори на БНЕБ, организиран за 19 юни

  Бизнесът иска НЕК да продава тока от малките ВЕИ на борсата „Ден напред“

  В свое открито писмо до изпълнителния директор на НЕК Асоциацията на организациите на българските работодатели поиска електроенергията, реализирана от малки ВЕИ-централи с мощност между 1 и 4 МВт да бъде продавана изцяло на борсовия сегмент „Ден напред“. В края на миналата седмица беше обявен търг за продажба на електроенергия от НЕК ЕАД на платформата за двустранни договори на Българската незавизима енергийна борса (БНЕБ), организиран за 19 юни, посочват работодателите, като изтъкват, че срокът на доставка, както и обявените от продавача отклонения дават основания да се предположи, че това е електроенергия, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт.

  „Като приветстваме решението тази електроенергия да бъде реализирана на свободен пазар, изразяваме несъгласие с начина, по който планирате това“, посочват работодателите. Становището на АОБР е, че такова голямо количество (потенциално над 390 МВт) при зададената стъпка от 98 МВт и възможностите за обезпечаване на бъдещи плащания със застраховка, ще породи бъдещи спекулации, тъй като ще бъде закупено от единствен купувач. При настоящите трудности в генерацията на електроенергия от въглища и скъпите емисионни квоти, ако и допълнително се създадат условия за концентрация, респективно контролирано ограничено предлагане, пазарът ще изпитва хроничен недостиг на електроенергия, а цените биха били лесно манипулируеми, аргументира се бизнесът.

  От асоциацията напомнят, че именно за да се избегнат подобни рискове, Народното събрание прие законодателни промени, обезпечаващи реализацията на електроенергията, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт на свободен пазар. Мотивирайки решението си, законодателят ясно декларира, че цели пазарно определяне на цените и повече ликвидност на енергийната борса, изтъкват представителите на бизнеса.

  „Предвид всичко гореизложено, логично, рационално и пазарно адекватно е НЕК ЕАД да продава електроенергията, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт, изцяло на борсовия сегмент „Пазар ден напред“. Припомняме, че именно това е и сегментът, признат от ЕК и българското законодателство за определяне на референтна пазарна цена за изминали периоди. В допълнение, ако НЕК ЕАД адекватно структурира пакетни краткосрочни продукти – като седмични пикови продукти около 5МВт (следвайки, примерно, профила на малките фотоволтаични инсталации), продукти с различни (+) отклонения и т.н., малки обеми (кумулативно до 15-20%) могат да бъдат предлагани и на платформата за двустранно договаряне. Така ще се избегнат възможностите за пазарни манипулации, на каквито сме били нееднократно свидетели“, се посочва в откритото писмо.

  В отговор на писмото на бизнеса, НЕК също с излезе с позиция. От Националната електрическа компания посочват, че реализацията на електрическата енергия от малките ВЕИ производители на сегмента „Ден напред“ носи потенциален риск от допълнителни финансови загуби за компанията, предвид ценовите нива, особено в почивни и празнични дни. От НЕК подчертават също, че по закон компанията се задължава да продава енергията от ВЕИ производители с инсталирана мощност между 1 и 4 МВт на БНЕБ, но не е ограничено правото да избира платформата.

  НЕК Национална електрическа компания ВЕИ БНЕБ Българска независима енергийна борса АОБР Асоциация на организациите на българските работода

  Оценка на новината

  0