• Приета е Пътна карта по въпросите за несъстоятелността у нас

  Приета е Пътна карта по въпросите за несъстоятелността у нас

  Целта на Пътната карта е да очертае подробен план за изпълнението на специфичните препоръки за подобряване на ефективността на рамката за несъстоятелност и стабилизация в България

  Приета е Пътна карта по въпросите за несъстоятелността у нас

  Правителството прие Пътна карта за изпълнение на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България, съобщи правителствената пресслужба.

  Целта на Пътната карта е да очертае подробен план за действие, в това число и за въвеждане на нова процедура за събиране и публикуване на данни за производствата по несъстоятелност и стабилизация.

  Документът обхваща следните препоръки:

  • законодателни и организационни промени;
  • обучителни програми за синдици, доверени лица и съдии;
  • специализирани електронни средства за комуникация в рамките на производството по несъстоятелност;
  • разработване и представяне на наръчници, кодекси, образци и насоки;
  • събиране и публикуване на данни.

  Сред плануваните законодателни промени са:

  • въвеждането на системи за ранно предупреждение на бизнеси за риск от изпадане в неплатежоспособност;
  • въвеждане на процедури за опрощаване на дълговете за предприемачи, лесен и бърз достъп до производства по несъстоятелност и процедури по стабилизация за юридически лица и предприемачи;
  • ускорени процедури за малки предприятия;
  • съкратени процесуални срокове в рамките на производството по несъстоятелност.

  Пътната карта е изготвена от Министерството на правосъдието в рамките на проект „Реформи в областта на несъстоятелността в България“, съфинансиран от Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия.

  бизнес несъстоятелност стабилизация пътна карта

  Оценка на новината

  0