• Стартира серия от срещи за новия модел за развитие на регионите

  Стартира серия от срещи за новия модел за развитие на регионите

  Министерството на регионалното развитие организира стратегически срещи в цялата страна във връзка с подготовката на новата оперативна програма за подкрепа на регионите

  Стартира серия от срещи за новия модел за развитие на регионите

  Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва серия от стратегически консултации в страната във връзка с подготовката на новата европейска оперативна програма за подкрепа на регионите в периода 2021-2027 г. Инициативата е съвместна с Международната банка за възстановяване и развитие в рамките на подписаното споразумение за консултантски услуги с министерството. Предвижда се консултациите  да се проведат на национално, регионално и местно ниво с участието на всички заинтересовани страни - представители на министерствата и държавни агенции, областни управители, кметове на общини, неправителствени организации, представители на бизнеса, и др.

  Целта е всички заинтересовани да се запознаят с новия подход за изпълнение на проекти в следващия програмен период, както и да дадат мнението си за ефективното структуриране на Регионалните съвети за развитие, които ще бъдат натоварени с нови, по-широки функции, информират от министерството. Ще се наблегне и на важността от започване на партньорства и оформяне на икономически обосновани проекти, които допринасят за развитието на територията.

  По време на консултациите ще се обсъждат възможностите за по-широко участие на бизнеса, неправителствения сектор и гражданското общество в оформянето и изпълнението на проекти на ниво регион и възможностите за комбинирано финансиране между една или повече оперативни програми. Така в изпълнението на проектите ще могат да бъдат включвани повече заинтересовани страни. Ще се разяснява и изпълнението на интегрирани проекти, които включват няколко компонента, всеки от които може да бъде финансиран от различна оперативна програма.

  Стратегическите консултации за общините от Северозападния район за планиране ще се проведат на 15 юли  в Ловеч. На 18 юли в София ще се състои срещата за представителите на общините от Югозападен район. На 22 юли в Бургас е предвидена среща за местните власти от Югоизточния район. На 23 юли в Областна администрация – Разград ще се проведе срещата за общините от Северен централен район, а на 24 юли в Търговище ще е консултацията за Североизточен район. На 24 юли в Смолян е предвидена среща със заинтересованите страни от  Южен централен район.

  Неправителствените организации, бизнесът и обществените групи могат да се включат със свои предложения и на e-mail: regionalnorazvitie@mrrb.government.bg.

  консултации оперативна програма за подкрепа на регионите интегрирани проекти

  Оценка на новината

  0