• Строителството и търговията на дребно със спад през май

  Строителството и търговията на дребно със спад през май

  Промишленото производство запазва нивото си от април, и почти не се променя на годишна база

  Строителството и търговията на дребно със спад през май

  Понижение при строителството и търговията на дребно през месец май, показват данните на Националния статистически институт. Промишленото производство остава на нивото си от април, а на годишна база увеличението му е едва с 0.6 на сто.

  На месечна база намалението при строителството е с 0.4 на сто, а при търговията на дребно – с 0.2 на сто. През месец май намаление е отчетено при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с нехранителни стоки, в това число с битова техника, мебели и други стоки за бита.

  В сравнение с година по-рано, строителството се е увеличило с 2.6%, а търговията на дребно – едва с 0.4 на сто. Нарастването на строителната продукция се дължи на положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 6.4%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 2.3%.

  По-значителен ръст при търговията на дребно на годишна база е регистриран при търговията чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 21.1%. Спад е отчетен при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 5.8%.

  При промишленото производство през май увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 9.5%, а намаление - в преработващата промишленост - с 0.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%.

  По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 8.4%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 4.4%, производството на основни метали - с 3.9%.

  На годишна база ръстът на промишлеността се дължи на увеличението в добивната промишленост - с 9.7%, и в преработващата промишленост - с 0.9%. Спад се наблюдава в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.4%.

  строителство търговия на дребно промишленост НСИ

  Оценка на новината

  0