• Помощта за отопление се увеличава с 91.75 лв.

  Помощта за отопление се увеличава с 91.75 лв.

  С увеличението размерът на помощта за отопление става 465.90 лв.

  Помощта за отопление се увеличава с 91.75 лв.

  Общата стойност на помощта за отопление, която се изплаща за периода 1 ноември – 31 март, ще се повиши с 91.75 лв, информираха от социалното министерство. Така размерът на енергийното подпомагане се увеличава от сегашните 374.15 лв. до 465.90 лв. Със заповед на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков месечният размер на помощта за отопление вече е 93.18 лв., което е с 24.5% повече в сравнение с миналия зимен сезон. 

  Повишението е разписано с промени в Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, която беше обнародвана в Държавен вестник на 28.06.2019 г. Новите текстове регламентират, че базата за определяне на размера на помощта нараства от 385 киловатчаса на 500 кВтч. Причина за увеличението на помощта са и определените от Комисията за енергийно и водно регулиране по-високи цени на електрическата енергия, които влязоха в сила от 1 юли.

  Предприети са и мерки, за да не се отпусне отпадането на хора от енергийно подпомагане поради увеличението на пенсиите от 1 юли с 5.7%, информират от социалното министерство. С промените в нормативната уредба беше разширен и обхватът на подпомаганите лица и семейства чрез увеличаване на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо е увеличението за рисковите групи – възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес. Прогнозите са, че в резултат на променията подпомаганите семейства ще се увеличат с около 45 000, като броят им ще достигне 255 000. През миналия отоплителен сезон ( 2018-2019 г.) целева помощ за отопление получиха 209 647 хора и домакинства, сочат данните на социалното ведомство .

  Кандидатстването за енергийно подпомагане започна на 1 юли и ще продължи до 31 октомври. Хората, нуждаещи се от този вид социална подкрепа, могат да подават документи в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес.

  Бисер Петков министерство на труда и социалната политика енергийна помощ отопление увеличен

  Оценка на новината

  0