• Над 5 млн. евро ще се инвестират в граничния регион между България и Северна Македония

  Над 5 млн. евро ще се инвестират в граничния регион между България и Северна Македония

  Министър Петя Аврамова и колегата й от Северна Македония Горан Милевски връчиха 17 нови договора по програмата за трансгранично сътрудничество

  Над 5 млн. евро ще се инвестират в граничния регион между България и Северна Македония

  Нови над над 5.1 млн.евро ще се инвестират в общините от граничния регион на България и Северна Македония по програмата за трансгранично сътрудничество, съобщиха от регионалното министерство. Министърът на регионалното развитие Петя Аврамова заедно с министъра на местното самоуправление на Република Северна Македония Горан Милевски връчиха 17 нови договора на бенефициенти по втората покана за набиране на проектни предложения по трансграничната програма. Седем от проектите са с водещи партньори от Република Северна Македония и 10 - с водещи партньори от българските области Благоевград и Кюстендил. Общо над 10.3 млн. евро са инвестирани от началото на настоящия програмен период досега в общините от граничния регион на България и Северна Македония по линия на този механизъм.

  До момента между двете страни са реализирани 46 проекта. Те са за инициативи за опазване на околната среда, смекчаване на последиците от природни бедствия и изменението на климата, защита на местното население от наводнения и пожари и устойчиво използване на природните ресурси, насърчаването на традиционната култура и защита на културното наследство, развитието на благоприятна туристическа среда, подпомагане на социалното предприемачество при младите хора и подобряване на конкурентоспособността на регионалния бизнес.

   „Благодарение на съвместните усилия днес имаме модерни сгради на детски градини на територията на двете страни, иновативни инвестиции във възобновяеми източници на енергия, подобряване на енергийната ефективност. Внедрихме мерки за превенция и ранно предупреждение от наводнения на трансгранично ниво, развиваме успешно сътрудничество за повишаване на туристическия потенциал и опазване на културно-историческото наследство. Особено ценни за нас са инициативите за заетост на младите хора и развитие на предприемачески потенциал, което е сериозна мярка за спиране на обезлюдяването в пограничните региони“, заяви министър Петя Аврамова. 

  Министър Горан Милевски също поздрави бенефициентите за добре разработените проекти, които получават финансиране. „Развитието на региона, изграждането на добросъседски отношения, сближаването, както и повишаването качеството на живот в пограничния регион са огромни придобивки. Включени са голям брой обекти, които се модернизират. Политиката на Република Северна Македония е посветена на интеграцията на страната в ЕС. Това означава изграждане на европейски ценности и стандарти. За нас е важно в тази връзка трансграничното сътрудничество с всички наши съседи“, заяви той.

   

  Снимка: Пресцентър на Министерство на регионалното развитие 

   

  проекти Благоевград Северна Македония Програма за трансгранично сътрудничество между Бъл пограничните райони Кюстендил

  Оценка на новината

  0